Gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus Minor 'Frugal Innovation'

In de gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus minor ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development' leren studenten hoe ‘frugal innovation’ (sobere innovatie) kan bijdragen aan een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze minor start in september 2018. 

Sobere innovatie
De SDG’s hebben betrekking op de meest urgente vraagstukken in de wereld zoals klimaatverandering, gezondheid en hygiëne, energie, armoede, migratie, inkomensverschillen en sociale inclusie. ‘Frugal Innovation’ (sobere innovatie) wordt als een veelbelovende manier gezien om bij te dragen aan deze SDG's. ‘Frugal’ betekent zuinig zijn, verspilling vermijden, duurzaam en spaarzaam zijn. ‘Frugal innovation’ is een andere manier van denken en richt zich op functionele, goedkope en duurzame innovatie. Het is te vertalen als sobere innovatie bedoeld om armoede te bestrijden en duurzaamheid te vergroten.

Multidisciplinaire aanpak
'Frugal innovation' vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast technologische aspecten zijn ook maatschappelijke, culturele en contextuele aspecten belangrijk. Docenten van de drie universiteiten leveren daarom vanuit verschillende disciplines een bijdrage aan deze minor. Zo leveren docenten van de TU Delft input voor het vak Technology, docenten van de Universiteit Leiden verzorgen het vak Development en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen het vak Entrepreneurship.


NICK VAN DE GIESEN
PROF. DR. IR. NICK VAN DE GIESEN

Prof. Nick van de Giesen, hoogleraar Watermanagement aan de TU Delft, over het belang van technologie in deze minor:

´Meer dan ooit wordt onze samenleving bepaald door technologie, voor goed en voor kwaad. Het is onmogelijk te voorspellen welke ontwikkelingen transformatief zullen zijn maar een goed begrip van de mogelijkheden, trends, en onmogelijkheden is essentieel voor het begrijpen van de samenleving. Dit geldt voor de Global South wellicht in nog grotere mate dan voor Nederland.

Als quantum computing straks standaard is, kunnen we dan eindelijk het weer in Afrika redelijk goed voorspellen? Of wordt de ‘digital divide’ alleen maar groter en lopen ontwikkelingslanden een hopeloze race?'


Innovatieve onderwijsvormen
In deze minor krijgen studenten de kans om samen te werken met studenten van andere universiteiten en vakgebieden. Naast de academische modules van de minor volgen studenten (gast)colleges van deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en ngo’s. Studenten gaan in een zogenaamde pressure-cooker-omgeving werken aan een echte casus, waarbij ze economische, duurzaamheids- en ontwikkelingsperspectieven met elkaar integreren. In het tweede deel van de minor brengen studenten hun opgedane expertise in praktijk tijdens een stage in Kenia, Zuid-Afrika of India.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa is initiatiefnemer van deze minor.

Gedetailleerde informatie over de minor vindt u op de website van het Centre for Frugal Innovation in Africa.

Bijlagen
Bekijk hier de flyer (385.34 kB)
Meer informatie vindt u op:
De website van het Centre for Frugal Innovation in Africa
Sustainable Development Goals Verenigde Naties

Volgend artikel