studenten met laptop

MOOCs: Massive Open Online Courses

Docenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelen samen online academische cursussen: Massive Open Online Courses (MOOCs).

Naast het lesmateriaal zoals video’s, lezingen en vraagstukken bieden de MOOCs een interactief forum. Op dit forum kunnen studenten meedoen aan een discussieplatform waardoor er een levendige community ontstaat. Iedereen kan overal ter wereld gratis deze MOOCs volgen en er gelden geen eisen voor vooropleidingen of diploma’s; een computer of tablet met internetverbinding is het enige dat nodig is om deel te kunnen nemen.

MOOC 'Heritage under Threat'

Deze MOOC plaatst de huidige vernietiging van het cultureel erfgoed – bijvoorbeeld in het Midden-Oosten – in perspectief. Deelnemers leren of deze periode uniek is in de geschiedenis en hoe erfgoed soms politiek ingezet wordt. Ook leren ze hoe het erfgoed beschermd kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe technologieën.  De MOOC 'Heritage under Threat' is ontwikkeld door wetenschappers van het Centre for Global Heritage and Development.

MOOC 'Heritage under Threat' 
Centre for Global Heritage and Development

MOOC 'Circular Economy'

Deze MOOC behandelt concepten, strategieën, businessmodellen en technologieën voor een circulaire economie, waarin grondstoffen niet worden uitgeput maar hergebruikt. De cursus is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation en het Centre for Sustainability.  

MOOC 'Circular Economy'
Centre for Sustainability

MOOC 'Responsible Innovation'

De MOOC 'Responsible Innovation' van de Technische Universiteit Delft gaat over verantwoordelijk innoveren. Deze MOOC behandelt het concept 'responsible innovation' door de sociale implicaties en de ethische kwesties van nieuwe technologieën te adresseren. Het Centre for Frugal Innovation in Africa levert een bijdrage aan deze MOOC.

MOOC 'Responsible Innovation' 
Centre for Frugal Innovation in Africa

MOOC 'Risk in Modern Society'

Deze MOOC behandelt nieuwe en complexe vormen van dreiging in de moderne samenleving, waaronder industriële en natuurrampen, infectieziekten, terrorisme en gewelddadige criminaliteit. De MOOC 'Risk in Modern Society' is ontwikkeld door wetenschappers van het Centre for Safety and Security.

MOOC 'Risk in Modern Society'
Centre for Safety and Security

MOOC 'Multidisciplinary Research Methods for Engineers'

Deze MOOC legt de basisprincipes van het plannen en uitvoeren uit van state-of-the-art kwalitatief en kwantitatief onderzoek in verschillende fasen van een innovatie- of onderzoeksproject. Deze cursus is ontwikkeld door wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning.

MOOC 'Multidisciplinary Research Methods'
Centre for Education and Learning

MOOC (Re)Imagining Port Cities: Understanding Space, Society and Culture

Port cities are dynamic environments. They face ever-changing challenges and demands from port activities under continually evolving economic and environmental circumstances. They also offer a rich social and cultural environment.

MOOC (Re)Imagining Port Cities: Understanding Space, Society and Culture

Andere MOOCs van onze drie universiteiten 

Universiteit Leiden MOOCs
Technische Universiteit Delft MOOCs
Erasmus Universiteit Rotterdam MOOCs