student in een lab
Onderzoek
Complexe problemen vragen om interdisciplinaire oplossingen

Onderzoek

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bestrijken samen een zeer breed spectrum aan disciplines en zijn in hoge mate complementair. Alle drie zijn het hoog aangeschreven universiteiten met onderzoeksgroepen die tot de wereldtop behoren. Bovendien zijn ze gelegen in elkaars nabijheid in een dichtbevolkte metropoolregio. Samen kunnen ze het verschil maken in onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, die zich in de regio, maar ook nationaal en globaal manifesteren. Daarmee sluiten ze aan bij maatschappelijke agenda's als de United Nations Sustainable Development Goals, de Europese onderzoeksagenda's en Nationale Wetenschapsagenda. 

Leiden-Delft-Erasmus Centres en Programma's

De Leiden-Delft-Erasmus Centres zijn interdisciplinair en interuniversitair. Door de krachten van de verschillende disciplines van de drie universiteiten te bundelen dragen ze bij aan het doorgronden en oplossen van de grote en complexe maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

Leiden-Delft-Erasmus Centres en Programmas

Gezondheid: Medical Delta

Medical Delta is het medisch-technologische consortium van de drie universiteiten, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum, plus overheden, science parks en bedrijven. Het richt zich onder meer op vitaal ouder worden, vroege diagnostiek en behandeling, minimaal invasieve technologie en personalised medicine.

Medical Delta

Science and Technology

Toponderzoeksgroepen van de drie universiteiten werken - vaak in grotere verbanden - nauw samen op bèta- en technologische terreinen zoals natuurkunde, nanotechnologie, nanobiologie, biotechnologie, wiskunde en informatica en chemie.

LDE Science and Technology

LEaDing Fellows Postdoc Programma

Het LEaDing Fellow Postdoc Programma biedt vanaf 2017 ruim 90 recent gepromoveerde onderzoekers van over de hele wereld de gelegenheid twee jaar als postdoc te werken in de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC of het Leids Universitair Medisch Centrum.  
lees meer