White Papers

white paper

Leiden-Delft-Erasmus Universities deelt, samen met externe partners, wetenschappelijke kennis in de vorm van 'white papers'. In deze uitgaven komen multidisciplinaire inzichten rondom urgente, maatschappelijke vraagstukken bij elkaar.

De white papers belichten thema's als gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en verstedelijking en hebben als doel kennis te delen met beleidsmakers, politici en bestuurders.

U kunt de white papers downloaden via onderstaande link. Artikelen zij tevens in het Engels beschikbaar. Wilt u een papieren exemplaar ontvangen? Dit kan via het LDE Centre (zie bestellink bij de artikelen of het e-mailadres in het colofon).

White papers die tot nu toe zijn verschenen zijn:

WHITE PAPER LDE GGG

White paper 'Grondstoffen, Geld en Geopolitiek: naar een duurzame en sociale energietransitie in Europa' (juni 2022) over kritieke materialen en de energietransitie. Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.
 

Meer informatie en download


white paper HSWhite paper 'Healthy Society: naar een gezonde samenleving voor iedereen' (november 2022) over de gezondheidskloof en de rol van preventie in de volksgezondheid. Een uitgave van Healthy Society, de samenwerking tussen Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Univeristies.

Meer informatie en download


smart citiesWhite Paper: 'Dit is de echte slimme stad met levendig debat over democratie, data en technologie in de smart city' (juni 2023). Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

Meer informatie en download


white paper repairWhite paper 'Reparatie in de circulaire economie: Europese wetgeving, productontwerp en verdienmodellen' (november 2023) over het recht op reparatie, wat dit betekent voor de circulaire economie en welke factoren invloed hebben op de effectiviteit. Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft.

Meer informatie en download 

 

cove klDe white paper 'Verbind klimaat en biodiversiteit voor samenleving, economie en natuur' (mei 2024 ) is een bundel van interviews vanuit techniek, milieukunde, rechtsgeleerdheid, economie en antropologie en bevat cases en praktijkervaring vanuit banken, gemeenten, landbouw en natuurbescherming.

Meer informatie en download

 


De white papers worden ook gepubliceerd via Discussion papers LDE | TU Delft OPEN Books