White Papers

white papers

Leiden-Delft-Erasmus Universities brengt in de vorm van white papers multidisciplinaire kennis bij elkaar rondom urgente, maatschappelijke vraagstukken.

Deze white papers belichten thema's als gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en verstedelijking en hebben als doel kennis te delen met beleidsmakers, politici en bestuurders.

U kunt de white paper downloaden via onderstaande link. White papers die tot nu toe zijn verschenen zijn:

WHITE PAPER LDE GGGDuurzaamheid:

White paper 'Grondstoffen, Geld en Geopolitiek: naar een duurzame en sociale energietransitie in Europa' (juni 2022) over kritieke materialen en de energietransitie. Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

Meer informatie


Gezondheid:

white paper HSWhite paper 'Healthy Society: naar een gezonde samenleving voor iedereen' (november 2022) over de gezondheidskloof en de rol van preventie in de volksgezondheid. Een uitgave van Healthy Society, de samenwerking tussen Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Univeristies.

Meer informatie en download


Digitalisering:

smart citiesWhite Paper: 'Dit is de echte slimme stad met levendig debat over democratie, data en technologie in de smart city' (juni 2023). Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

Meer informatie en download