White Papers

white papers

Leiden-Delft-Erasmus Universities brengt in de vorm van white papers multidisciplinaire kennis bij elkaar rondom maatschappelijke vraagstukken. Deze white papers belichten thema's als gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en verstedelijking en hebben als doel kennis te delen met beleidsmakers, politici en bestuurders.

White papers die tot nu toe zijn verschenen zijn:

White paper 'Grondstoffen, Geld en Geopolitiek' (juni 2022) over kritieke materialen en de energietransitie. Een uitgave van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

Meer informatie en download

White paper 'Naar een gezonde samenleving voor iedereen' (november 2022) over de gezondheidskloof en de rol van preventie in de volksgezondheid. Een uitgave van Healthy Society, de samenwerking tussen Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Univeristies.

Meer informatie en download