studenten

minoren

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Minoren

Multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minoren

Ben jij je aan het oriënteren op een minor? Vind je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken belangrijk en wil je leren dat in een team te doen met verschillende disciplines? De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden sinds 2014 een groeiend aanbod van multidisciplinaire minoren. Deze Leiden-Delft-Erasmus-minoren zijn toegankelijk voor alle bachelor-studenten. Een mooie kans om je wereld te vergroten!

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

Overzicht van alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren Een minor volgen aan een andere universiteit

Wat zijn de kenmerken de multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minoren?

  • Toegangseisen: De meeste Leiden-Delft-Erasmus minoren staan open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor een enkele is een specifieke vooropleiding vereist of vindt selectie plaats.
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor, de aantallen vind je via onderstaande link per minor. Er worden per universiteit plaatsen gereserveerd zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende universiteiten.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Taal: Engels is de voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren.
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Bij je eigen universiteit meld je je aan voor een Leiden-Delft-Erasmus minor.
  • Selectie: Drie Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn een selectie-minor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let op de aanmelddatum.
  • Vakken: De beschrijvingen van de vakken van een minor staan in de onderwijsgids van de universiteit die de minor coördineert.

Voor meer informatie en studentenervaringen, zie onderstaande links per minor.

Deze studenten vertellen over hun ervaringen in een Leiden-Delft-Erasmus minor:

 

Meer studentenervaringen vind je op ons YouTube-kanaal >

Dit zijn de multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minoren:

Responsible Innovation

Wat zijn de technologische, bestuurlijke en sociaaleconomische kanten van innovatie? In de minor Responsible Innovation staan ethiek en verantwoordelijkheid centraal. Je werkt aan cases over bijvoorbeeld nieuwe technieken als whole genome sequencing en de Westerse vraag naar zonnepanelen en de wereldwijde effecten daarvan.  Lees meer

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden gebruikt voor metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In de minor Geo-resources for the Future leer je vanuit verschillende disciplines over verantwoorde exploitatie van en de handel in geologische hulpbronnen. Lees meer.  Lees meer

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Frugal innovation staat voor eenvoudige, betaalbare oplossingen die basisbehoeften vervullen voor een beter bestaan, ondanks de beperkte beschikbaarheid van middelen. De minor geeft inzicht in hoe zulke lokale oplossingen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De cases gaan vaak over The Global South en een project in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.  Lees meer

African Dynamics

Afrika is booming! Met dat beeld kom je uit deze minor. African Dynamics combineert de geesteswetenschappen met sociale- en de natuurwetenschappen en technologie. Het leert je analytisch te kijken en de uitdagingen van Afrika te begrijpen vanuit verschillende vakgebieden maar vooral vanuit het perspectief van Afrikanen zelf. Lees meer

Smart and Shared Cities

De minor Smart and SHARED Cities combineert disciplines zoals sociologie, bestuurskunde, bouwkunde, informatica en data science. De slimme stad is er ten bate van de burger, maar hoe betrek je die bij besluitvorming over toekomstgerichte onderwerpen? Cases gaan over zowel drones en bezorgrobots in de publieke ruimte, maar ook hoe big data helpt bij de reïntegratievraagstukken van een gemeente. Lees meer

Security, Safety and Justice

De Universiteit Leiden en de TU Delft hebben hun expertises samengebracht in de minor Security, Safety and Justice. Je leert in deze minor over actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Cases gaan over onderwerpen als terrorisme, cyber security en rampenbestrijding.  Lees meer

Modes of Existence: Architectuur en Filosofie

Deze samenwerking van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam leert studenten Bouwkunde en Filosofie trans-disciplinaire problemen met een ontwerpgerichte blik aan te pakken. Je leert hoe ideeën ontstaan binnen een bepaalde stedelijke context door nauw samen te werken met bewoners en andere belanghebbenden in het licht van nieuwe technologieën.  Lees meer

(Re)Imagining Port City Futures: Understanding Space, Society and Culture

De minor Port City Futures is een nieuw initiatief vanuit de faculteit Bouwkunde van de TU Delft in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en gaat in september 2022 voor het eerst van start. Meer informatie volgt in maart 2022.  Lees meer

Sustainable Chemistry and Biotechnology

De opwarming van de aarde, Plastic Soup en de energietransitie: hoe kunnen we hiervoor duurzame oplossingen bedenken? Deze minor van de Universiteit Leiden en de TU Delft geeft je inzicht in duurzaamheid vanuit een biochemisch perspectief. Cases gaan over bijvoorbeeld waterstof en bio based kunststoffen.  Lees meer

Geneeskunde voor Technische studenten

Deze minor is speciaal voor studenten van de TU Delft en beta-studenten van de Universiteit Leiden. Je leert over het functioneren van het menselijk lichaam, ziektebeelden en klinisch denken. Ook ga je aan de slag met de vraag hoe technische kennis kan bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden.  Lees meer

Space Missions

Space Missions is een nieuwe minor vanuit de faculteit Lucht-en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft in samenwerking met de Sterrenwacht en de faculteit Astronomie van de Universiteit Leiden. Deze minor gaat in september 2022 voor het eerst van start. Meer informatie volgt in maart 2022.  Lees meer

Living Education Lab

De minor Living Education Lab is een nieuw initiatief van het ICLON in Leiden, het Centre for Learning Innovation in Rotterdam en de faculteit Elektrotechniek en Wiskunde van de TU Delft. Deze minor gaat in september 2022 voor het eerst van start. Meer informatie volgt in maart 2022.  Lees meer


Een minor volgen bij een andere universiteit

Wil je een minor volgen bij een andere universiteit? Dat kan! Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toegang tot het totale aanbod van elkaars verbredende minoren. Dat zijn minoren voor studenten van verschillende opleidingen. Er is voor deze minoren geen specialistische voorkennis nodig. Het aanbod vind je op de websites van de universiteiten:

Minoren-website van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

Minoren-website van de Universiteit Leiden

Minoren-website van de Technische Universiteit Delft 

Deze drie studenten vertellen over hun ervaringen bij een andere universiteit:

Student Psychologie uit Leiden volgt de minor Interactive Environments in Delft:

Student Psychologie uit Rotterdam volgt een minor in Leiden:

Student Technische Bestuurskunde uit Delft volgt een minor in Rotterdam: