studenten

Minoren

We willen ons onderwijsaanbod daar waar mogelijk open stellen voor elkaars studenten en zo studenten een grotere keuzevrijheid bieden, maar ook de mogelijkheid om met studenten van andere universiteiten en disciplines samen te werken.
Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toegang tot de verbredende minoren van de partneruniversiteiten. Verbredende minoren zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen en er is geen specialistische voorkennis voor nodig.Minoren website van de Technische Universiteit Delft 
Minoren website van de Universiteit Leiden
Minoren website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Leiden-Delft-Erasmus minoren

Onze gezamenlijke minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Deze minor geeft inzicht in frugal innovation, hoe dergelijke innovaties tot stand worden gebracht, en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de SDGs. Studenten verkennen de concepten achter frugal innovation: eenvoudige, betaalbare oplossingen die basisbehoeften vervullen voor een beter bestaan, ondanks beperkte beschikbaarheid van middelen. Tijdens deze minor gaan studenten ook op een veldopdracht in het buitenland om de opgedane kennis in praktijk te brengen. > Lees meer

Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam

Responsible Innovation

In deze Leiden-Delft-Erasmus minor maken studenten kennis met de technologische, bestuurlijke en sociaaleconomische principes die innovatie beheersen, en bespreken ze ethische en andere voorwaarden voor verantwoord innoveren. In deze minor werken bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam aan casussen op het gebied van de Tweede Maasvlakte, Google Glass en whole genome sequencing.
Minor Responsible Innovation

Safety, Security and Justice

De Leiden-Delft minor Safety, Security and Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is gestructureerd rond drie wetenschappelijke thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). 
Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze Leiden-Delft-Erasmus minor leren studenten vanuit verschillende disciplines over verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen. 
Minor Geo-resources for the Future

African Dynamics

Afrika heeft in de afgelopen decennia significante veranderingen ondergaan. Prognoses geven aan dat de bevolking van het continent in de komende 30 jaar zal verdubbelen, met meer dan de helft van de mensen wonend in een verstedelijkte omgeving. De hieruit voortkomende groeiende vraag naar voedsel, water, energie, grond, infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, etc. kan een krachtige driver zijn van groei, maar kan ook een ernstige sociale, economische en ecologische bedreiging vormen. De Leiden-Delft- Erasmus minor African Dynamics combineert kennis en expertise in de geesteswetenschappen, de sociale en de natuurwetenschappen en technologie en biedt een analytische blik op Afrika vanuit verschillende perspectieven. Zo ontstaat een goed begrip van wat verschillende disciplines te bieden hebben en waarom het belangrijk is die verschillende disciplines te integreren. Je leert de uitdagingen van Afrika te begrijpen en dan vooral vanuit het perspectief van hoe Afrikanen zelf hun continent en de wereld bekijken.
Universiteit Leiden

Geneeskunde voor Technische studenten

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? 
Erasmus Universiteit Rotterdam