Minoren

De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen in minoren-onderwijs via:

1. Een minor volgen bij de andere universiteit in het Leiden-Delft-Erasmus samenwerkingsverband
2. Gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus-minoren: multidisciplinair onderwijs op de 3 universiteiten

1. Een minor bij de andere universiteit:

De LDE-universiteiten willen het onderwijsaanbod waar mogelijk open stellen voor elkaars studenten en zo een grotere keuze bieden en de mogelijkheid om met studenten van andere universiteiten en disciplines samen te werken.

Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben daarom toegang tot de verbredende minoren van de partneruniversiteiten. Verbredende minoren zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen en er is geen specialistische voorkennis voor nodig. Drie studenten vertellen over hun ervaringen met het volgen van een minor aan een andere LDE-universiteit:

Student uit Leiden volgt een minor in Delft:

Student uit Rotterdam volgt een minor in Leiden:

Student uit Delft volgt een minor in Rotterdam: 

Minoren-website van de Technische Universiteit Delft 
Minoren-website van de Universiteit Leiden
Minoren-website van de Erasmus Universiteit Rotterdam


2. Gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus minoren

De gezamenlijke LDE-minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Sustainable Chemistry and Biotechnology

The minor Sustainable Chemistry and Biotechnology introduces students to the concepts of sustainability from a (bio)chemical point of view. For example, the transition to clean energy production and storage can be inspired by photosynthesis but requires an understanding of how to split water and make hydrogen gas. Using plant materials as feedstock for bioplastics requires an understanding of the biochemical pathways and the biotechnological challenges. Such topics are addressed in this minor, which is a joint effort of the departments Biotechnology and Chemical Engineering at TU Delft and the Institute of Chemistry at Leiden University.
Universiteit Leiden

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Deze minor geeft inzicht in frugal innovation, hoe dergelijke innovaties tot stand worden gebracht, en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de SDGs. Studenten verkennen eenvoudige, betaalbare oplossingen die basisbehoeften vervullen voor een beter bestaan, ondanks beperkte beschikbaarheid van middelen.  

TU Delft
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam

Responsible Innovation

In deze minor maken studenten kennis met de technologische, bestuurlijke en sociaaleconomische principes die innovatie beheersen, en bespreken ze ethische en andere voorwaarden voor verantwoord innoveren. In deze minor werken bachelorstudenten aan casussen zoals de Tweede Maasvlakte, Google Glass en whole genome sequencing.
Universiteit Leiden
TU Delft
Erasmus Universiteit Rotterdam

Safety, Security and Justice

De Leiden-Delft minor Safety, Security and Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is gestructureerd rond drie wetenschappelijke thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). 
TU Delft
Universiteit Leiden

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt, bijvoorbeeldmetalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze minor leren studenten vanuit verschillende disciplines over verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen. 
TU Delft 
Universiteit Leiden 
Erasmus Universiteit Rotterdam

African Dynamics

De Leiden-Delft- Erasmus minor African Dynamics combineert kennis en expertise in de geesteswetenschappen, de sociale en de natuurwetenschappen en technologie en biedt een analytische blik op Afrika vanuit verschillende perspectieven. Je leert de uitdagingen van Afrika te begrijpen en dan vooral vanuit het perspectief van hoe Afrikanen zelf hun continent en de wereld bekijken. 
TU Delft
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam   

Smart and Shared Cities

De minor SMART and SHARED Cities belicht de smart city-thematiek vanuit verschillende disciplines. Wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit stelden het onderwijsprogramma samen. Het programma bestaat uit een combinatie van data science, bestuurlijke en sociale wetenschappen.
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam

Modes of Existence: Architectuur en Filosofie

De verbredende minor 'Modes of Existence: Architectuur en Filosofie' (MAP) biedt een theoretische en praktische samensmelting van filosofie en architectuur via (speculatief) ontwerp. De minor biedt studenten architectuur en filosofie de mogelijkheid om belangrijke hedendaagse theoretische teksten van dichtbij te lezen, terwijl ze leren concepten in de praktijk te brengen door trans-disciplinaire problemen met een ontwerpgerichte blik aan te pakken. Verder leren studenten hoe ze ideeën tot leven kunnen brengen binnen een bepaalde stedelijke context door nauw samen te werken met andere menselijke en niet-menselijke gesprekspartners, waaronder bewoners, belanghebbenden en geavanceerde technologieën. Het onderwijs zal hybride zijn en bestaat uit workshops (offline) en seminars/lezingen (online optioneel).
Erasmus Universiteit Rotterdam

Geneeskunde voor Technische studenten

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? 
Erasmus Universiteit Rotterdam