studenten

Minoren

Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toegang tot de verbredende minoren van de partneruniversiteiten. Verbredende minoren zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen en er is geen specialistische voorkennis voor nodig.Minoren website van de Technische Universiteit Delft 
Minoren website van de Universiteit Leiden
Minoren website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Leiden-Delft-Erasmus minoren

Gezamenlijke minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Deze minor geeft inzicht in hoe en onder welke voorwaarden frugal innovation (zuinige innovatie) tot stand kan worden gebracht en hoe deze kan bijdragen aan duurzame wereldwijde ontwikkeling. Studenten verkennen de concepten achter frugal innovation: sobere oplossingen die basisbehoeften vervullen voor een beter bestaan. Tijdens deze minor gaan studenten ook op stage in het buitenland om de opgedane kennis in praktijk te brengen.
Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam

Responsible Innovation

Tijdens deze minor maken studenten kennis met de technologische, bestuurlijke en sociaaleconomische principes die innovatie beheersen, en bespreken studenten ethische en andere voorwaarden voor verantwoord innoveren. In deze minor werken bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam aan casussen op het gebied van de Tweede Maasvlakte, Google Glass en whole genome sequencing.
Minor Responsible Innovation

Security, Safety and Justice

De minor Safety, Security & Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is thematisch gestructureerd rond drie wetenschappelijke thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). 
Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze Minor leren studenten vanuit verschillende disciplines  kijken naar verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen. 
Minor Geo-resources for the Future (TU Delft)

Geneeskunde voor Technische studenten

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? 
Erasmus Universiteit Rotterdam