Joint minors

Een minor volgen aan twee of drie universiteiten

Ben jij je aan het oriënteren op een minor? Vind je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken belangrijk en wil je leren dat in een team te doen met verschillende disciplines? De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden 15 joint minors. Deze Leiden-Delft-Erasmus-minoren zijn toegankelijk voor alle bachelor-studenten. Een mooie kans om je wereld te vergroten!

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een joint minor:

1. Je krijgt onderwijs van docenten van twee of drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

Wat zijn de kenmerken van de Leiden-Delft-Erasmus joint minors?

  • Toegangseisen: De meeste joint minoren staan open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor een enkele is een specifieke vooropleiding vereist of vindt selectie plaats.
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor, de aantallen vind je via onderstaande link per minor. Er worden per universiteit plaatsen gereserveerd voor een gelijkmatige verdeling van studenten vanuit de verschillende universiteiten.
  • EC: De minoren hebben een samenhangend programma van 15 of (meestal) 30 EC. Bij 30EC is het mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Taal: Engels is de voertaal voor alle joint minors.
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Vanaf voorjaar 2023 kun je je via de portal eduXchange inschrijven voor alle minoren bij de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, dus ook voor de joint minors.
  • Selectie: Sommige joint minors zijn een selectie-minor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let ook op de aanmelddatum.
  • Vakken: De beschrijvingen van de vakken van een minor staan in de onderwijsgids van de universiteit die de minor coördineert.

Voor beschrijvingen van de joint minors en aanmelding, ga naar www.eduXchange.nl.

eduXchange

Voor meer informatie over kiezen en aanmelden via de minorenportal eduXchange, kijk hier.

Benieuwd naar ervaringen van studenten? Hoor het van henzelf in de videoclips hieronder. 

Meer studentenervaringen vind je op ons YouTube-kanaal >

Dit zijn de 15 joint minors:

Responsible Innovation

Wat zijn de technologische, bestuurlijke en sociaaleconomische kanten van innovatie? In de minor Responsible Innovation staan ethiek en verantwoordelijkheid centraal. Je werkt aan cases over bijvoorbeeld nieuwe technieken als whole genome sequencing en de Westerse vraag naar zonnepanelen en de wereldwijde effecten daarvan.  Lees meer

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden gebruikt voor metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In de minor Geo-resources for the Future leer je vanuit verschillende disciplines over verantwoorde exploitatie van en de handel in geologische hulpbronnen. Lees meer

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Frugal innovation staat voor eenvoudige, betaalbare oplossingen die basisbehoeften vervullen voor een beter bestaan, ondanks de beperkte beschikbaarheid van middelen. De minor geeft inzicht in hoe zulke lokale oplossingen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De cases gaan vaak over The Global South en een project in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.  Lees meer

African Dynamics

Afrika is booming! Met dat beeld kom je uit deze minor. African Dynamics combineert de geesteswetenschappen met sociale- en de natuurwetenschappen en technologie. Het leert je analytisch te kijken en de uitdagingen van Afrika te begrijpen vanuit verschillende vakgebieden maar vooral vanuit het perspectief van Afrikanen zelf. Lees meer

Smart and Shared Cities

De minor Smart and SHARED Cities combineert disciplines zoals sociologie, bestuurskunde, bouwkunde, informatica en data science. De slimme stad is er ten bate van de burger, maar hoe betrek je die bij besluitvorming over toekomstgerichte onderwerpen? Cases gaan over zowel drones en bezorgrobots in de publieke ruimte, maar ook hoe big data helpt bij de reïntegratievraagstukken van een gemeente. Lees meer

Security, Safety and Justice

De Universiteit Leiden en de TU Delft hebben hun expertises samengebracht in de minor Security, Safety and Justice. Je leert in deze minor over actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Cases gaan over onderwerpen als terrorisme, cyber security en rampenbestrijding.  Lees meer

Modes of Existence: Architectuur en Filosofie

Deze samenwerking van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam leert studenten Bouwkunde en Filosofie trans-disciplinaire problemen met een ontwerpgerichte blik aan te pakken. Je leert hoe ideeën ontstaan binnen een bepaalde stedelijke context door nauw samen te werken met bewoners en andere belanghebbenden in het licht van nieuwe technologieën.  Lees meer

(Re)Imagining Port City Futures: Understanding Space, Society and Culture

De minor Port City Futures is een nieuw initiatief vanuit de faculteit Bouwkunde van de TU Delft in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en gaat in september 2022 voor het eerst van start. Meer informatie volgt in maart 2022.  Lees meer

Sustainable Chemistry and Biotechnology

De opwarming van de aarde, Plastic Soup en de energietransitie: hoe kunnen we hiervoor duurzame oplossingen bedenken? Deze minor van de Universiteit Leiden en de TU Delft geeft je inzicht in duurzaamheid vanuit een biochemisch perspectief. Cases gaan over bijvoorbeeld waterstof en bio based kunststoffen.  Lees meer

Geneeskunde voor Technische studenten

Deze minor is speciaal voor studenten van de TU Delft en beta-studenten van de Universiteit Leiden. Je leert over het functioneren van het menselijk lichaam, ziektebeelden en klinisch denken. Ook ga je aan de slag met de vraag hoe technische kennis kan bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden.  Lees meer

Space Missions

Space Missions is een nieuwe minor vanuit de faculteit Lucht-en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft in samenwerking met de Sterrenwacht en de faculteit Astronomie van de Universiteit Leiden. Deze minor gaat in september 2022 voor het eerst van start. Meer informatie volgt in maart 2022.  Lees meer

Living Education Lab

De minor Living Education Lab is een initiatief van het ICLON in Leiden, het Centre for Learning Innovation in Rotterdam en de faculteit Elektrotechniek en Wiskunde van de TU Delft. Lees meer

Nieuwe joint minors in 2023:

Co-creating a healthy society

Het centrale thema van deze minor betreft het realiseren van een integrale, interdisciplinaire aanpak van gezondheid en welzijn en het verkleinen van gezondheidsverschillen. De minor biedt studenten vaardigheden en kennis voor het analyseren van ‘real-life’ uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals overgewicht onder peuters, eenzaamheid bij jongeren, en omgaan met een chronische aandoening. Lees meer

Collaborative Science for Biomedical Breakthroughs

Het doel van deze minor is het samenbrengen van studenten die willen onderzoeken hoe biomedisch onderzoek werkt en die graag met hun ideeën willen bijdragen aan lopend, ‘real-life’ wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksfocus van de minor 2023-2024 is Integrative Neuromedicine. Je draagt bij aan dit veld door nieuwe vragen te stellen en innovatieve projecten op te zetten om die vragen te beantwoorden. Lees meer

Authenticity and Art Crime

In deze minor ontdek je hoe kunstwerken worden geauthentificeerd en hoe dit de internationale kunstmarkt beïnvloedt. Verder leer je over de modernste fysische en chemische analyses, juridische en ethische normen, hoe je vervalsingen kunt opsporen en de werking van de kunstmarkt. Lees meer

Meld je voor joint minors aan via eduXchange

Klik hier voor informatie over een minor volgen aan een andere universiteit