sustainable chemistry biotechnology
Sustainable Chemistry and Biotechnology
een Leiden-Delft-Erasmus minor

Als de mensheid deze eeuw wil overleven, zal de manier van leven drastisch moeten veranderen. De menselijke invloed op onze planeet is overal: we veranderen de atmosfeer, de oceanen en het land, wat leidt tot opwarming van de aarde, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en alomtegenwoordige vervuiling.

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

De transitie naar een circulair systeem is de grootste uitdaging van de mensheid de komende jaren. 

De minor Sustainable Chemistry and Biotechnology is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen het Leids Instituut voor Chemie en de afdelingen Chemische Technologie en Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Deze afdelingen verzorgen de gezamenlijke bachelors Molecular Science and Technology en Life Science and Technology en bundelen nu hun krachten bij het organiseren van deze minor.

Waar Leiden een duidelijke focus heeft op fundamentele chemie, ligt in Delft de nadruk op biotechnologische en chemisch-technische aspecten. Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn welkom om zich aan te melden (net als alle andere studenten), mits ze kunnen aantonen over voldoende vaardigheden in de chemie te beschikken.

Een van de belangrijkste onderdelen van de opleiding is een groepsproject dat gedurende het hele traject loopt. Studenten kiezen hun eigen onderwerp en gaan in gemengde groepen op zoek naar een oplossing.

 

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

LDE1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

Kenmerken van deze minor:

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  • Selectie: Dit is een selectieminor. Let op de aanmelddatum.
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor. Er worden per universiteit plaatsen gereserveerd zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende universiteiten.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Je meld je voor een Leiden-Delft-Erasmus minor aan via eduXchange.

 

Docenten over de minor:

'Dit is uniek, een minor die zich richt op duurzaamheid vanuit chemie en biotechnologie,' zegt Marcellus Ubbink, programmadirecteur van de bachelor Life Science and Technology aan de Universiteit Leiden. 'Ik denk dat er behoefte is aan een moderne minor die studenten aanspreekt die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.'

'Voor het oplossen van complexe duurzaamheidsproblemen moet je altijd multidirectioneel in teams werken met verschillende achtergronden. Mensen uit het bedrijfsleven vragen ons om studenten te trainen in het werken in multidisciplinaire groepen, want dat is wat zij doen. We hebben ook gastsprekers uit het bedrijfsleven om te leren van hun aanpak en te horen over nieuwe vraagstukken.'

Inhoudelijk coördinator vanuit de Universiteit Leiden is Dennis Hetterscheid, universitair hoofddocent in Leiden op het gebied van energie en duurzaamheid: 'De studenten moeten samenwerken, met oplossingen komen en elkaar helpen. We geven ze verschillende rollen tijdens het project, iedereen mag een keer leider zijn. Zo kunnen we dit ook koppelen aan leiderschapstraining.'

Lees meer

eduXchange