Publicaties

Strategie Leiden-Delft-Erasmus 2019-2024
Op 17 juni 2019 is de nieuwe strategie voor de Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus vastgesteld door de LDE-stuurgroep. Download de PDF onderaan deze pagina.

Profileringsagenda 'Meer Waarde' (april 2012)
In 2012 hebben de drie universiteiten de gezamenlijke profileringsagenda ‘Meer Waarde’ gepubliceerd, waarin de missie, visie en doelstellingen zijn vastgelegd voor de samenwerking tussen de drie universiteiten. Deze agenda is een aanvulling op de individuele profileringsplannen die inzet waren voor prestatieafspraken met de Overheid.

Gemeenschappelijke Regeling (september 2014)
In de Gemeenschappelijke Regeling voor de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de samenwerking tussen de universiteiten plaatsvindt. De regeling dient als paraplu voor huidige en toekomstige activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Hij is van kracht tot 31 december 2019.