roeiers
Samenwerken vanuit de inhoud aan complexe vraagstukken

Over ons

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen op tal van terreinen in onderzoek, onderwijs en valorisatie.

In 2012 is deze samenwerking geformaliseerd in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus. Onze missie is: samenwerken vanuit de inhoud en onze eigen sterktes om zo een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd.

Drie universiteiten

Onze drie universiteiten zijn op hoog niveau functionerende universiteiten met een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs:

Hun kwaliteit, complementariteit en fysieke nabijheid bieden unieke kansen voor structurele intensieve samenwerking.

Onderzoek op bèta-technologisch terrein

De drie universiteiten hebben een lange traditie van bottom-up samenwerking tussen excellente onderzoeksgroepen op bèta-technologisch terrein zoals kwantumtechnologie, biotechnologie en informatica. Fundamenteel en technologisch onderzoek versterken elkaar.

Leiden-Delft-Erasmus Onderzoek

Gezondheid

Op medisch, biomedisch en medisch-technologisch terrein wordt succesvol samengewerkt in o.m. Medical Delta, het medisch-technologische consortium van de drie universiteiten, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum plus overheden, science parks en bedrijven.

Medical Delta
Themadossier Gezondheid

Multidisciplinaire centres

De Leiden-Delft-Erasmus Centres richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken, die vragen om een multi- en interdisciplinaire benadering. Internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda's vormen daarbij een richtsnoer voor onze samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus Centres

Innovatief onderwijs

Door samenwerking in het onderwijs kunnen we de maatschappij voorzien van meer talent dat interdisciplinair geschoold is, op een breder palet van disciplines, en vaardiger in het samenwerken in multidisciplinaire teams. Onze studenten kunnen een leidende rol spelen in de wereld van morgen. De universiteiten verbreden hun gezamenlijke onderwijsaanbod en maken het onderwijs toegankelijker, innovatiever en meer multidisciplinair. De fysieke nabijheid zorgt voor een ontmoetingsplaats voor studenten en maakt echt gemeenschappelijk onderwijs mogelijk. 

Leiden-Delft-Erasmus Onderwijs

Gezamenlijk postdoc-programma LEaDing Fellows

Het LEaDing Fellows Postdoc Programma biedt 90 recent gepromoveerde onderzoekers de gelegenheid twee jaar als postdoc te werken bij de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC of het Leids Universitair Medisch Centrum.  Deze samenwerkende Zuid-Hollandse kennisinstellingen hebben hiervoor in februari 2016 een Europese Marie Curie COFUND subsidie gekregen van 6,3 miljoen euro.

LEaDing Fellows 

In de maatschappij

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vergt naast een multidisciplinaire aanpak ook een structurele samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen.

Maatschappelijke samenwerking

Dual Career Network

Het Leiden-Delft-Erasmus Dual Career Network is een netwerk om partners van buitenlandse onderzoekers te helpen met het vinden van een baan. Hiervoor hebben de drie universiteiten gezamenlijk een programma opgezet, bestaande uit oriëntatie, training en het netwerk.

Dual Career Network

LDE Traineeship

De Universiteit Leiden,  de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden een gezamenlijk tweejarig managementtraineeprogramma aan.

Traineeship

Online Media in Higher Education

De drie universiteiten organiseren jaarlijks OMHE (Online Media in Higher Education) events. OMHE is gericht op professionals in marketing en communicatie, studentenzaken en elke medewerker binnen het hoger onderwijs die gebruik maakt van online (social) media in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

OMHE

Download hier onze flyer