Over ons

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken vraagt om een intensieve gezamenlijke inzet van universiteiten, in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. De drie universiteiten kunnen door gebruik te maken van hun hoge wetenschappelijke kwaliteit, de breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen. Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband.

De alliantie werkt nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de internationale werfkracht van de samenwerkende universiteiten te versterken. Het gaat immers om drie top-100 universiteiten binnen een-en-dezelfde provincie, die permanent op zoek zijn naar de beste onderzoekers en de beste docenten. Onze ligging, onze breedte en onze samenwerking maken ons aantrekkelijk voor talent uit de hele wereld.

Drie universiteiten

Onze drie universiteiten zijn op hoog niveau functionerende universiteiten met een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs:

Hun kwaliteit, complementariteit en fysieke nabijheid bieden unieke kansen voor structurele intensieve samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus centres en programma's

De Leiden-Delft-Erasmus Centres en Programma's richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken, die vragen om een multi- en interdisciplinaire benadering. Internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda's vormen daarbij een richtsnoer voor onze samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus Centres en Programma's

Medical Delta

Op medisch, biomedisch en medisch-technologisch terrein wordt succesvol samengewerkt in o.m. Medical Delta, het medisch-technologische consortium van de drie universiteiten, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam plus overheden, science parks en bedrijven.

Medical Delta

Samenwerking in onderwijs

Door samenwerking in het onderwijs kunnen we de maatschappij voorzien van meer talent dat interdisciplinair geschoold is, op een breder palet van disciplines, en vaardiger in het samenwerken in multidisciplinaire teams. Onze studenten kunnen een leidende rol spelen in de wereld van morgen. De universiteiten verbreden hun gezamenlijke onderwijsaanbod en maken het onderwijs toegankelijker, innovatiever en meer multidisciplinair. De fysieke nabijheid zorgt voor een ontmoetingsplaats voor studenten en maakt echt gemeenschappelijk onderwijs mogelijk. 

Leiden-Delft-Erasmus Onderwijs

Onderzoek op bèta-technologisch terrein

De drie universiteiten hebben een lange traditie van bottom-up samenwerking tussen excellente onderzoeksgroepen op bèta-technologisch terrein zoals kwantumtechnologie, biotechnologie en informatica. Fundamenteel en technologisch onderzoek versterken elkaar.

Leiden-Delft-Erasmus Science & Technology

In de maatschappij

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vergt naast een multidisciplinaire aanpak ook een structurele samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen.

Maatschappelijke samenwerking

Dual Career Network

Het Leiden-Delft-Erasmus Dual Career Network is een netwerk om partners van buitenlandse onderzoekers te helpen met het vinden van een baan. Hiervoor hebben de drie universiteiten gezamenlijk een programma opgezet, bestaande uit oriëntatie, training en het netwerk.

Dual Career Network

LDE Traineeship

De Universiteit Leiden,  de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden een gezamenlijk tweejarig managementtraineeprogramma aan.

Traineeship

Download hier de strategie van de LDE-universities