roeiers
Samenwerken vanuit de inhoud aan complexe vraagstukken

Over ons

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus.

Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken vraagt om een intensieve gezamenlijke inzet van universiteiten, in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. De drie universiteiten kunnen door gebruik te maken van hun hoge wetenschappelijke kwaliteit, de breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen. Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband.

De alliantie werkt nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de internationale werfkracht van de samenwerkende universiteiten te versterken. Het gaat immers om drie top-100 universiteiten binnen een-en-dezelfde provincie, die permanent op zoek zijn naar de beste onderzoekers en de beste docenten. Onze ligging, onze breedte en onze samenwerking maken ons aantrekkelijk voor talent uit de hele wereld.

De universiteiten werken sinds 2012 samen in de strategische alliantie.  Op 17 juni 2019 heeft de LDE-stuurgroep (de drie Colleges van Bestuur ) een nieuwe strategie bepaald. Onderaan dit artikel kunt u het PDF met het strategisch plan Leiden-Delft-Erasmus 2019-2024 downloaden.

Drie universiteiten

Onze drie universiteiten zijn op hoog niveau functionerende universiteiten met een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs:

Hun kwaliteit, complementariteit en fysieke nabijheid bieden unieke kansen voor structurele intensieve samenwerking.

Leiden-Delft Erasmus centres

De Leiden-Delft-Erasmus Centres richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken, die vragen om een multi- en interdisciplinaire benadering. Internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda's vormen daarbij een richtsnoer voor onze samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus Centres

Medical Delta

Op medisch, biomedisch en medisch-technologisch terrein wordt succesvol samengewerkt in o.m. Medical Delta, het medisch-technologische consortium van de drie universiteiten, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam plus overheden, science parks en bedrijven.

Medical Delta
Themadossier Gezondheid

Samenwerking in onderwijs

Door samenwerking in het onderwijs kunnen we de maatschappij voorzien van meer talent dat interdisciplinair geschoold is, op een breder palet van disciplines, en vaardiger in het samenwerken in multidisciplinaire teams. Onze studenten kunnen een leidende rol spelen in de wereld van morgen. De universiteiten verbreden hun gezamenlijke onderwijsaanbod en maken het onderwijs toegankelijker, innovatiever en meer multidisciplinair. De fysieke nabijheid zorgt voor een ontmoetingsplaats voor studenten en maakt echt gemeenschappelijk onderwijs mogelijk. 

Leiden-Delft-Erasmus Onderwijs

Onderzoek op bèta-technologisch terrein

De drie universiteiten hebben een lange traditie van bottom-up samenwerking tussen excellente onderzoeksgroepen op bèta-technologisch terrein zoals kwantumtechnologie, biotechnologie en informatica. Fundamenteel en technologisch onderzoek versterken elkaar.

Leiden-Delft-Erasmus Onderzoek

Gezamenlijk postdoc-programma LEaDing Fellows

Het LEaDing Fellows Postdoc Programma biedt 90 recent gepromoveerde onderzoekers de gelegenheid twee jaar als postdoc te werken bij de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC of het Leids Universitair Medisch Centrum.  Deze samenwerkende Zuid-Hollandse kennisinstellingen hebben hiervoor in februari 2016 een Europese Marie Curie COFUND subsidie gekregen van 6,3 miljoen euro.

LEaDing Fellows 

In de maatschappij

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vergt naast een multidisciplinaire aanpak ook een structurele samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen.

Maatschappelijke samenwerking

Dual Career Network

Het Leiden-Delft-Erasmus Dual Career Network is een netwerk om partners van buitenlandse onderzoekers te helpen met het vinden van een baan. Hiervoor hebben de drie universiteiten gezamenlijk een programma opgezet, bestaande uit oriëntatie, training en het netwerk.

Dual Career Network

LDE Traineeship

De Universiteit Leiden,  de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden een gezamenlijk tweejarig managementtraineeprogramma aan.

Traineeship

Online Media in Higher Education

De drie universiteiten organiseren jaarlijks een OMHE (Online Media in Higher Education) event. OMHE is gericht op professionals in marketing en communicatie, studentenzaken en elke medewerker binnen het hoger onderwijs die gebruik maakt van online (social) media in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

OMHE

Download hier onze nieuwe strategie