EUR campus

Samenwerken in de regio

De aanwezigheid van drie grote universiteiten, Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, in de provincie, maken Zuid-Holland tot een van de meest dynamische en kennisintensieve regio's van Europa. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen vormen de Leiden-Delft-Erasmus Universities een sterk kennisecosysteem dat bijdraagt aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio en de wereld.

Met de vele in de regio aanwezige technologiesectoren vormen de Leiden-Delft-Erasmus Universities innovatieclusters, zoals het Leiden Bio Science ParkBiotech Campus DelftCleantech Delta, The Hague Security Delta en NL Space Campus.

LDE steden

Onze campussen in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en kennisinstellingen: door de aanwezigheid van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, maar ook door de aanwezigheid van science parken met onder andere zeer succesvolle incubators.

De universiteiten participeren in InnovationQuarter en zijn vertegenwoordigd in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Ook dragen de universiteiten bij aan de doelstellingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, bijvoorbeeld in de campagne voor het nationale groeifonds.

De Zuid-Hollandse universiteiten werken ook samen in Medical Delta. Dit onderzoeksprogramma is gericht op technologische innovaties voor duurzame zorg. Medical Delta is een samenwerking van de TU Delft met het Erasmus MC, het LUMC en hogescholen in de regio.

Daarnaast werken de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in het convergentie-programma. Dit heeft als uitgangspunt verder te kijken dan de grenzen van instellingen en disciplines en om tot nieuwe perspectieven en oplossingen komen. Het convergente-programma is gericht op Health and Technology, Artificial Intelligence en Resilient Delta.