Masteropleidingen en -tracks

De nabijheid en ligging van de drie universiteiten biedt uitstekende mogelijkheden voor samenwerking op onderwijs. Die samenwerking maakt gezamenlijk inter- en multidisciplinair onderwijs mogelijk dat verbonden is aan de maatschappelijke thema’s waarop we ons profileren.

De drie universiteiten - of twee van hen -  bieden gemeenschappelijke masteropleidingen aan op het grensvlak van disciplines. Deze opleidingen spelen in op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Industrial Ecology

Industrial Ecology wordt wel de 'wetenschap van de duurzaamheid' genoemd. Het is een opkomende wetenschappelijke discipline waarin technische, milieu- en sociale aspecten worden geïntegreerd.

Universiteit Leiden
Technische Universiteit Delft

Nanobiologie

De master Nanobiologie is een gemeenschappelijke opleiding van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam). Nanobiologie is een nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van natuurkunde, biologie en geneeskundig onderzoek. De snelle ontwikkelingen in de nanotechnologie maken het pas sinds kort mogelijk om biologie op nanoniveau te bestuderen en de natuurkunde van de cel te exploreren.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Technische Universiteit Delft

Quantum Information Science & Technology

De tweejarige masteropleiding Quantum Information Science & Technology (QIST) is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Deze multidisciplinaire opleiding omvat het onderzoeken, ontwerpen en bouwen van quantum-informatieverwerkende systemen zoals quantum computers, quantum communicatienetwerken en quantum sensoren.

Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden

Technical Medicine

Het Leids Universitair Medisch Centrum, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC) bieden de gezamenlijke master Technical Medicine aan. Het multidisciplinaire programma bevindt zich op het grensvlak van geneeskunde en techniek, waarbij de klinische praktijk gecombineerd wordt met professionele medische procedures. Studenten leren zowel het menselijk lichaam en de bijbehorende ziekteprocessen begrijpen als de medische technologie.

Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden


Mastertracks

De drie universiteiten werken ook samen in mastertracks: specifieke richtingen binnen masteropleidingen.

Governance of Migration and Diversity 

De interuniversitaire masterspecialisatie, die in september 2016 is gestart, richt zich op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Deze masterspecialisatie hoort bij de master opleidingen in Sociologie, Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de master opleidingen in Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De Technische Universiteit Delft participeert met het vak Urban Studies, Diversity & Design in deze masterspecialisatie.

Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Bestuurskunde)
Universiteit Leiden (Geschiedenis)
Erasmus Universiteit Rotterdam (ISS) (Development Studies) 

Lees ook het artikel 'Toekomstige beleidsmakers leren kijken met een multidimensionale bril'