Strategie

In de zomer van 2019 beklonken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun samenwerking met een nieuw strategisch plan voor de periode 2019-2024.  De drie Zuid-Hollandse universiteiten werken sinds 2012 inter- en multidisciplinair samen in onderzoek en onderwijs binnen de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus.

Kwaliteit, complementariteit, nabijheid 

In de nieuwe strategie staat de gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken voorop. Door de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de enorme breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid kunnen de drie universiteiten inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en wereldwijde uitdagingen.

Vier maatschappelijke thema's

Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s:

Deze vier thema's zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband.

Netwerk in de regio

De LDE-alliantie werkt nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de slagkracht en (inter)nationale positie van de drie samenwerkende universiteiten te versterken.

strategie banner

> Bekijk hier de Leiden-Delft-Erasmus strategie 2019-2024

Uitbreiding samenwerking

Voortbouwend op het succes van de LDE-centres in de afgelopen jaren heeft de LDE-stuurgroep de uitvoering van de strategie voortvarend ter hand genomen. Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.

Gezamenlijk onderwijs

Ook studenten hebben baat bij de intensivering van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Openstelling van onderwijs voor elkaars studenten was ten dele al een feit en ook het aantal gezamenlijke opleidingen en minoren is groeiend. Het aanbod wordt verder uitgebreid met onder andere een nieuwe LDE-minor op het gebied van big data en steden.

Talentontwikkeling

Naast de samenwerking in onderzoek en onderwijs vinden de universiteiten elkaar ook op andere terreinen, zoals een gezamenlijk traineeship voor jonge professionals en het postdocprogramma LEaDing Fellows voor internationaal wetenschappelijk talent.

Bijlagen