Organisatie

Strategische Alliantie

De samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit heeft de vorm van een strategische alliantie. Dat houdt in dat de drie universiteiten vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen samenwerken op specifieke terreinen. De gemaakte afspraken over de alliantie staan in een gemeenschappelijke regeling.

Chair, stuurgroep en decanen

Prof. Wim van den Doel is sinds 1 februari 2020 de Chair van Leiden-Delft-Erasmus en stuurt vanuit die functie het LDE projectbureau aan.

De Colleges van Bestuur van de drie universiteiten vormen de stuurgroep van de strategische alliantie. Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de drie Colleges. De stuurgroep heeft een inspirerende, coördinerende en faciliterende taak voor de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.
De programmamanager Leiden-Delft-Erasmus coördineert de samenwerking tussen de universiteiten en treedt op als secretaris van de stuurgroep.
De decanen van de drie universiteiten zijn nauw betrokken bij de samenwerking.

Contact
Leden van Colleges van Bestuur en decanen 

Multidisciplinaire centres

In de Leiden-Delft-Erasmus centres werken wetenschappers vanuit uiteenlopende disciplines samen aan maatschappelijke opgaven. Het sleutelwoord daarbij is complementariteit: juist op die terreinen waarop de universiteiten elkaar aanvullen lukt het samenwerking op onderwijs, onderzoek en valorisatie met meer waarde op te zetten. De thema's van de centres sluiten uitstekend aan bij de internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda's.

Leiden-Delft-Erasmus Centres

Medical Delta

Medical Delta is het consortium voor gezondheid en medische technologie van de drie universiteiten, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum en daarnaast meer dan 150 bedrijven, science parks en overheden.

Medical Delta