Het Dual Career Network van Leiden-Delft-Erasmus

Om onze internationale concurrentiepositie op peil te houden en te versterken willen we internationaal wetenschappelijk talent op een duurzame manier werven en binden. De kans dat dit talent in ons land komt werken en voor langere tijd aan de universiteiten verbonden blijft, is groter als er ook voor de partner een aantrekkelijk perspectief is. Daar richt het Dual Career Network (DCN) van Leiden-Delft-Erasmus zich op.

int staff leiden

In 2018 was ruim een derde van alle geregistreerde onderzoekers in Nederland van internationale komaf. Deze internationale academische medewerkers kwamen voornamelijk uit Europa, China, Noord-Amerika en India. Bij de TU Delft was zelfs meer dan de helft van alle academische medewerkers in 2018 niet-Nederlands. De internationale wetenschappers nemen vaak een hoogopgeleide partner mee die veel te bieden heeft voor Nederlandse werkgevers en graag aan het werk wil. Hiervoor hebben de drie universiteiten gezamenlijk het Leiden-Delft-Erasmus Dual Career Network opgezet. 

De drie universiteiten liggen dichtbij elkaar, in een bloeiende regio met veel netwerken, bedrijven en overheidsinstellingen. Met het opzetten van dit netwerk bundelen de LDE-universiteiten hun krachten en netwerkcontacten zodat meekomende partners gemakkelijker geïntroduceerd kunnen worden bij passende potentiele werkgevers. Het Dual Career Network (DCN) helpt de drempel tot de Nederlandse arbeidsmarkt te verlagen. Hiervoor worden sectoren in kaart gebracht en contacten met werkgevers gelegd met als doel een dienstverband of een succesvol zelfstandig ondernemerschap van de partner. Zo snijdt het mes aan twee kanten:  organisaties krijgen toegang tot talentvol arbeidsmarktpotentieel en partners van talentvolle wetenschappers krijgen toegang tot  de arbeidsmarkt.

Het Dual Career Programme bestaat uit drie componenten:

1. Oriëntatie
2. Training
3. Netwerk 

Het Dual Career Network is de derde component van het Dual Career Programme. Binnen dit programma krijgen de partners o.a. loopbaangesprekken en gerichte (taal-)trainingen aangeboden. De eerste twee componenten vormen de Dual Career Programmes van de individuele universiteiten. De begeleiding vanuit het programma duurt ongeveer een jaar. Het Dual Career Programme is, bij de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, alleen gericht op de partners van nieuwe onderzoekers. Bij de TU Delft kunnen ook de partners van de al bij de TU werkzame onderzoekers deelnemen aan het programma (dat hier overigens Partner Career Advice heet). Zie de websites van de internationale HR-afdelingen van de drie universiteiten voor meer informatie en voor aanmelding voor het Dual Career Programme:

Erasmus Universiteit Rotterdam

Universiteit Leiden  

TU Delft    

Dual Career Network

Voor vragen over het Dual Career Network, neem contact op met Malika Khalifa.

E-mail: M.W.F.J.Khalifa@tudelft.nl Tel: +31 6 34 18 82 72

hand

The Dual Career Programme of Erasmus University Rotterdam greatly helped me in settling and finding a job in the Netherlands. They registered me with a Dutch language course, assisted me in updating my application materials and align it with expectations of the Dutch labour market, and, most importantly, supported me in building up a local network. Thanks to the university's network, I got a nicely fitting job as a data scientist at Allianz Benelux through one of these contacts.

George Camehl, moved to Rotterdam with his partner from Berlin, Germany