Frans Hals
Authenticity and Art Crime
een multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor

In deze minor ontdek je hoe kunstwerken worden geauthentificeerd en hoe dit de internationale kunstmarkt beïnvloedt. Verder leer je over de modernste fysische en chemische analyses, juridische en ethische normen, hoe je vervalsingen kunt opsporen en de werking van de kunstmarkt.

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een kunstwerk wordt vaak op waarde geschat vanwege de toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar, locatie of periode. Al deze nuttige informatie is echter van tafel als het werk een vervalsing blijkt te zijn. Het vaststellen van authenticiteit heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen kunsthistorisch, maar ook economisch, met invloed op de prijs van een kunstwerk, en juridisch omdat experts en verkopers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuiste toeschrijvingen of de verkoop van vervalsingen. Hierdoor vertrouwen musea, veilinghuizen en internationale kunstbeurzen steeds meer op chemisch en technisch onderzoek van kunst. Op dit moment zijn de drie pijlers om de authenticiteit van een kunstwerk vast te stellen de deskundige mening van een expert, herkomstonderzoek en materiële analyses. In deze uitgebreide minor maken de studenten hiermee kennis en meer.  

LDE

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Aantal plaatsen: 30. Er zijn gereserveerde plaatsen per universiteit, zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende studierichtingen.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: In 2024-2025 heeft deze minor een samenhangend programma van 15 EC.
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Je meld je aan voor een Leiden-Delft-Erasmus minor via eduXchange.
  • Selectie: Dit is een selectieminor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let op de aanmelddatum.

Docenten over deze minor:

Dr. Matthias AlfeldDr. Matthias Alfeld (TU Delft): “Telkens wanneer ik colleges over technische kunstgeschiedenis volgde of gaf, had ik de indruk dat een aspect niet tot zijn recht kwam. Ofwel de technische aspecten werden vereenvoudigd, ofwel de kunstgeschiedenis werd enkel gebruikt als motivatie voor wetenschappelijke experimenten. Economische aspecten werden simpelweg genegeerd. Ik ben dan ook verheugd om deel te nemen aan deze nieuwe minor waarin experts uit al deze vakgebieden samenkomen om voor het eerst een evenwichtig beeld te geven.”

 

eduXchange