people
Security, Safety and Justice
een multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor

Technologische vooruitgang en veranderende omstandigheden maken beveiligingskwesties complex en het aanpakken van dergelijke uitdagingen vereist een genuanceerde aanpak. De minor Security, Safety and Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s, van cyber crime tot terreurdreiging, en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is gestructureerd rond drie thema’s: beveiliging, veiligheid en recht. 

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

politieHet centrale thema in deze minor is het voorkomen van schade door onzekere gebeurtenissen (incidenten). In onze complexe samenleving kan er van alles mis gaan. Hoe zorgen we dat de kans op zulke gebeurtenissen kleiner wordt of dat de gevolgen minder catastrofaal zijn?

Dit vakgebied heet risicomanagement en is belangrijk in allerlei sectoren. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid in de luchtvaart en beveiliging.  Ook leer je vanuit verschillende perspectieven te kijken naar vragen als: Mag de politie bijvoorbeeld criminelen hacken? Welke neveneffecten van beveiligingsmaatregelen zijn acceptabel als het gaat om het voorkomen van terroristische aanslagen?

Onderwerpen in deze minor: 

 • Recht & Veiligheid 
 • Crisis- en Veiligheidsmanagement 
 • Beveiliging & Organisatie 
 • Beveiliging & Techniek 
 • Terrorisme & Contraterrorisme 
 • Project Beveiligingsintegratie 

campus den haagDeze minor is een samenwerking van de faculteit Governance and Global Affairs Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Maar de minor staat ook open voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Inschrijven voor deze minor gaat gewoon via jouw eigen universiteit. 

 

 

 

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

LDE1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

Kenmerken van de Leiden-Delft-Erasmus minoren:

 • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 • Selectie: Drie Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn een selectie-minor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let op de aanmelddatum.
 • Aantal plaatsen: 40. Er zijn gereserveerde plaatsen per universiteit, zodat er een gelijkmatige verdeling is.
 • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
 • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
 • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. Bij deze minor hoort een veldstudie in Afrika.
 • Aanmelding: Je meld je voor een Leiden-Delft-Erasmus minor aan via eduXchange.

Studenten over deze minor:

floor steeling

'Het stelt je in staat om de nieuwskoppen te begrijpen vanuit een meer genuanceerd en analytisch perspectief.'  

Floor Stoelinga, recent afgestudeerd MSc International Relations, Universiteit Leiden: 'Met mijn politieke achtergrond waren veel onderwerpen die in de minor aan bod kwamen, zoals technologische ontwikkelingen en risicoanalyse, nieuw voor mij. Door interactie met mensen met verschillende opleidingsachtergronden heb ik een nieuwe manier van denken kunnen ontwikkelen en het vergroot je analytisch vermogen.' 

alves marinov'Tijdens de minor werkten we samen met medestudenten met verschillende academische achtergronden, dat kan best uitdagend zijn, maar het is tegelijkertijd nuttig omdat het de verschillen binnen de samenleving weerspiegelt.’

Alves Marinov, student Informatica aan de TU Delft, vindt dat de minor Security, Safety and Justice echt je horizon kan verbreden. ‘De minor zit vol waardevolle inzichten en ervaringen. De mix tussen studenten uit Leiden, Delft en Erasmus geeft alle partijen de mogelijkheid om van elkaar te leren.’

'In deze minor leer je hoe divergent denken tot bruikbare resultaten kan leiden.'

'Mijn eigen bacheloropleiding, Informatica, is een heel precies vakgebied met een vrij directe manier van denken. In de minor leren we hoe er meerdere wegen zijn naar het oplossen van problemen en hoe divergent denken tot bruikbare resultaten kan leiden.'

Lees het interview met deze studenten

eduXchange