africa
African Dynamics
een Leiden-Delft-Erasmus minor

De minor African Dynamics combineert de vakgebieden antropologie, bedrijfskunde en civiele techniek en biedt een analytische een veelzijdige blik op dit snel groeiende continent. Je leert de uitdagingen van Afrika te begrijpen en dan vooral vanuit het perspectief van hoe Afrikanen zelf hun continent en de wereld bekijken. 

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderwerpen van de minor African Dynamics:

De minor African Dynamics gaat in op de relatie en interactie van de Afrikaanse bevolking met hun omgeving en de rest van de wereld. Daarbij worden eerst de rijke Afrikaanse geschiedenis en tradities behandeld en de socio-economische, geo-politieke en andere factoren die bepalend zijn voor welvaart en welzijn.

Dafrican dynamicsaarna volgen een aantal individuele modules waarbij de complexe realiteit van duurzame ontwikkeling aan bod komt. Door online samenwerking met studiegenoten van een aantal Afrikaanse universiteiten leer je als student verder over systeem-denken, participatie, partnerschap en adaptatie-strategieën om de doelen van de Sustainable Development Goals te bereiken.

De highlights van deze minor:

  • Online contact met studenten in Afrika
  • Bouwt voort op de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie & Agenda 2030 van de Verenigde Naties
  • Ondersteuning vanuit het onderzoeksinstituut African Studies Centre Leiden
  • Een actief alumni-netwerk

African Dynamics is een uitdagende en intensieve minor voor studenten die bewust kiezen voor verdieping. Het geldt tevens als pre-master voor de master African Studies aan de Universiteit Leiden. In het tweede kwartaal maakt een Small Private Online Course (SPOC) samenwerking en virtuele uitwisseling mogelijk met studenten van Afrikaanse universiteiten, en zijn er een aantal webinars en excursies naar ministeries, denktanks en kenniscentra.

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

LDE1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

Kenmerken van de Leiden-Delft-Erasmus minoren:

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  • Aantal plaatsen: 40. Er zijn gereserveerde plaatsen per universiteit, zodat er een gelijkmatige verdeling is.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. Bij deze minor hoort een veldstudie, in Afrika of in Nederland.
  • Aanmelding: Je meld je voor een Leiden-Delft-Erasmus minor aan via eduXchange.

Studenten en docenten over deze minor:

Cato Vonk

Cato Vonk, bachelorstudent Wageningen Universiteit over de minor African Dynamics:

- Wat is de belangrijkste les die je tijdens de minor hebt geleerd?
Het belangrijkste dat ik heb geleerd was om bepaalde zaken (politiek, recht, sociale gewoonten) vanuit een niet-westers perspectief te bekijken.

- Wat was het leukste aspect van de minor?
Het leukste aan de minor was de start, want dit was een van de weinige keren dat de groep compleet was. Wat ik ook erg leuk vond, waren de presentaties uit de verschillende Afrikaanse regio's, zoals mijn groep die in de collegezaal presenteerde. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je eigen favoriete onderwerpen te verkennen, omdat je bij elke opdracht kunt bedenken wat je als interessant ervaart en die interesses kunt gebruiken.

- Wil je iets kwijt over je ervaringen tijdens de minor?
De interactie tussen studenten van verschillende disciplines was leuk, omdat je veel verschillende manieren leert kennen om één probleem aan te pakken.

- Kun je ons iets vertellen over een project/essay waarover je hebt geschreven en dat je interessant vond?
We moesten een Adaptief Managementplan schrijven, wat ik leuk vond toen je leerde dat er veel aspecten zijn die een project en de vruchtbaarheid van het plan kunnen beïnvloeden. Bovendien kon ik hierdoor dieper in het onderwerp woestijnvorming duiken, omdat dit onderwerp me erg interesseert.

 
 

marleen dekker'Afrika is geen land! Het is een zeer divers continent waar een jonge en groeiende bevolking woont en werkt in zeer verschillende economieën. Wolkenkrabbers, olieboringen en mobiel bankieren bestaan er naast scharrelaars, jager-verzamelaars en kleinschalige boeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen profiteren van de economische groei?' - Prof. dr. Marleen Dekker, Universiteit Leiden, docent minor African Dynamics

'Afrika werd en wordt geëxploiteerd om zijn middelen (zowel in de koloniale als in de huidige tijd), maar wordt ook gezien als een continent dat de wereld zal redden met zijn middelen. Energieproductie door middel van zonne-energie in de Sahara, voedselproductie op de enorme landmassa’s waar nog geen irrigatie plaatsvindt, en watermanagement om zowel de irrigatie van deze enorme gebieden als waterkracht mogelijk te maken: Afrika heeft het allemaal in zich. '- Dr. ir. Marob van Mulderurits W. Ertsen, TU Delft, docent minor African Dynamics

'Rotterdam School of Management draagt drie competenties bij aan deze minor: (1) algemene inzichten over ‘zakendoen in Afrika’, (2) specifieke inzichten over de 17 SDG’s die van bijzonder belang zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling en (3) specifieke inzichten over hoe deze doelen kunnen worden verwezenlijkt door middel van samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties (georganiseerde gemeenschappen) en overheden.' - Prof. dr. Rob van Tulder, Erasmus Universiteit Rotterdam, docent minor African Dynamics

Lees het hele interview met deze drie docenten

eduXchange