Schulden aanpakken met zorggeld loont - white paper over gezondheidskloof

white paper healthy society LDE

De samenleving gezonder maken en de gezondheidskloof dichten: dat lukt nooit door alleen maar mensen aan te moedigen gezonder te gaan leven. Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt. Het startpunt: samen met de doelgroepen hun knelpunten in kaart brengen en bedenken welke oplossingen passen bij hun leven en leefomgeving.

Dat is de gemene deler uit interviews met veertien Zuid-Hollandse wetenschappers in de handzame white paper Naar een gezonde samenleving voor iedereen die op 15 november verscheen. Afzenders zijn de samenwerkende organisaties van Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta, met het doel beleidsmakers, bestuurders en politici te bereiken.

   In deze uitgave komt dan ook een veelheid van maatschappelijke aspecten van gezondheid aan bod, van schuldenverlichting en woonomstandigheden tot zorg voor kwetsbare groepen en inzichten over gedragsbeïnvloeding en preventie.’

Verschillende vakgebieden

In de paper gaan steeds twee onderzoekers uit verschillende vakgebieden met elkaar in gesprek. Zij komen met een verrassende kijk op gezondheid en hoe die te beïnvloeden is met beleidsmaatregelen. Zo legt politicoloog Jet Bussemaker uit waarom het loont om zorggeld te gebruiken om schulden aan te pakken. Zij en ook anderen benadrukkern dat je soms heel ergens anders moet beginnen dan bij iemands leefstijl: 'Als je echt in gesprek gaat over wat mensen bezighoudt, hoor je over bestaansonzekerheid, schimmel in huizen, over een onveilige buurt en zorgen over de kinderen. Stress daarover staat gezonder leven in de weg'.

Bouwkundige Machiel van Dorst bepleit onder meer bredere galerijen in flats om sociale interactie te bevorderen, want, zegt hij: ‘De belangrijkste omgeving is je medemens.’ Gynaecoloog Eric Steegers wil babysterfte terugdringen in arme wijken en vraagt zwangere vrouwen óók naar geldstress. Gezondheidspsycholoog Semiha Denktaş vertelt over succesvolle gesprekken die artsen en studenten op Rotterdamse markten voerden in wijken waar de coronavaccinatiegraad laag was. ‘Maatwerk en de mensen opzoeken in hun eigen omgeving werkt beter dan one size fits all.’

uitreiking white paperAndrea Evers, die als hoogleraar Healthy Society samen met wetenschappelijk coördinator Sandra van Dijk, de geïnterviewde wetenschappers selecteerde: ‘We zijn ontzettend blij dat we binnen Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta zo veel expertise en talent hebben op deze gebieden en dat velen van ons al interdisciplinair samenwerken. In deze uitgave komt dan ook een veelheid van maatschappelijke aspecten van gezondheid aan bod, van bijvoorbeeld schuldenverlichting en woonomstandigheden tot zorg voor kwetsbare groepen en inzichten over gedragsbeïnvloeding en preventie.’

Maatschappelijk relevant, samenwerken over domeinen heen

Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta: ‘De thema’s in deze white paper tonen de breedte van het onderwerp en de noodzaak tot samenwerking over domeinen, belangen en wetenschappelijke disciplines heen. Interdisciplinair onderzoek en onderwijs kunnen daarbij niet zonder het nadrukkelijk betrekken van bedrijven, zorgorganisaties, overheden en andere maatschappelijke partners en natuurlijk de mensen om wie het gaat.’

Wim van den Doel, Dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities vult aan: ‘Universiteiten willen graag relevant zijn voor de samenleving en zijn dat ook via onderwijs en onderzoek. Deze white paper probeert de uitkomsten van het onderzoek op het terrein van de gezonde samenleving toegankelijk te maken voor de samenleving. Met 32 inzichten en 16 actiepunten kunnen burgers en beleidsmakers samen met wetenschappers aan de slag.’


‘Naar een gezonde samenleving voor iedereen − 7 speerpunten | 14 wetenschappers | 32 inzichten | 16 actiepunten’ is als PDF beschikbaar (te downloaden via de bijlage hieronder) en als papieren uitgave aan te vragen via healthysociety@FSW.leidenuniv.nl.

Bijlagen
Download hier de white paper (PDF) (3.74 MB)
Meer informatie vindt u op:
Website LDE Medical Delta Healthy Society - Een samenwerking van Leiden-Delft-E…