EU flags
European Research Centre for Economic and Financial Governance

Symposium: Wat gebeurt er met de Europese handelsrelaties na Brexit?

De aanstaande onderhandelingen over Brexit, het terugtreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, hebben grote publieke en politieke belangstelling. Ook academici zijn geïnteresseerd in de toekomstige terugtrekkingsovereenkomst, hoe deze de economische relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal gaan vormgeven en de samenbindende krachten binnen Europa zal beïnvloeden.

Het Leiden-Delft-Erasmus European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) organiseerde daarom begin dit jaar een conferentie over Brexit. Het centre  wordt geconsulteerd door de Europese Commissie en de Nederlandse overheid en directeur Prof. Fabian Amtenbrink en academisch coördinator Dr. René Repasi zijn regelmatig te gast bij het Europese Parlement, de Tweede Kamer en de Duitse Bundestag. Het centre heeft afgelopen jaren een stevig Europees netwerk opgebouwd. Mede-gastheer van de conferentie was dan ook het Mannheim Centre for Competition and Innovation en de keynote spreker was Prof. Clemens Fuest van het IFO Institute van de Ludwig-Maximilian Universität München.

Effect van Brexit op de handelsposities vanuit een economisch en juridisch perspectief
Op de conferentie werden stellingen met betrekking tot de Brexit-onderhandelingen behandeld vanuit zowel een economisch als juridisch perspectief, zoals:
brexit
• Wat zijn de onderhandelingsposities van de EU 27 (lidstaten) en het Verenigd Koninkrijk?

• Welk type handelsovereenkomst kan als voorbeeld dienen en wat zijn de voorwaarden en economische consequenties?

Ook specieke sector-vraagstukken kwamen aan bod zoals het toekomstige grenshandelsverkeer en financiële dienstverlening en de aansluiting van rechtssystemen.

Voor- en tegenstanders van Brexit in een academische context
Discussies over Brexit vinden meestal plaats een politieke omgeving of een publiek debat. Deze conferentie plaatste Brexit in een academische context. Wetenschappers met verschillende achtergronden debatteerden over de voor-en nadelen van Brexit.  Prof. Dr. Patrick Minford van Cardiff University, een sterke voorstander van Brexit, stelde dat de welvaart van het Verenigd Koninkrijk zal toenemen als de ketens met de Europese Unie worden verbroken.

Daartegenover zette Elmar Brok, lid van het Europese Parlement en lid van de Brexit Stuurgroep, de meer algemeen geldende opvatting dat het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere EU-lidstaten, economisch te lijden zullen hebben van Brexit. Dat laatste zal vooral het geval zijn voor landen met een positieve handelsbalans met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat Nederland, na Ierland, economisch het meeste economisch nadeel zal ondervinden van Brexit.

Bekijk de lezing van Dr. René Repasi van het Leiden-Delft-Erasmus European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) in het Europese Parlement:

 

 

Volgend artikel