Viscous banner

Conferentie Viscous: een nieuw perspectief op de Noordzee als stedelijk gebied

Startdatum
Einddatum

Deze interdisciplinaire conferentie is een initiatief van prof. Carola Hein, faculteit Bouwkunde TU Delft, in samenwerking met de Leiden-Delft-Erasmus Centers for Metropolis and Mainport en Global Heritage and Development. Het doel is om een nieuw perspectief op de Noordzee te ontwikkelen als een integraal onderdeel van ons historisch stedelijk gebied en de locatie van zich ontvouwende verstedelijkingsprocessen.
Bekijk het programma, sprekers en locatie op: http://viscousspace.com

De Noordzee is bestemd als groeiruimte (Blue Growth), inclusief herbruikbare energieproductie, en is onderhevig aan EU-brede Maritieme planningsrichtlijnen. Een niet-duurzame industriële logica en sectorale/nationalistische verdeling heeft deze processen de laatste 50 jaar gedomineerd waardoor de ecologische systemen onder toenemende druk kwamen te staan. De conferentie heeft tot doel deze historische evolutie te verkennen vanuit het perspectief van de zee naar het land en nieuwe methoden te ontwikkelen voor het aanpakken van verstedelijkte maritieme gebieden.

kaart

Hoe veranderen processen van urbanisatie van de oceaan onze regionale economische, sociale, culturele en menselijke omgevingen zowel op zee als aan land? Welke hulpmiddelen, methoden en kaders kunnen helpen om de zeespiegel opnieuw te conceptualiseren en de culturele relevantie te herstellen? Deze vragen worden gesteld in het bijzonder met betrekking tot:
- fysieke omstandigheden; ecologie, infrastructuur en artefacten
- juridische en theoretische constructies
- verhalen, voorstellingen en projecties
- erfgoeddebatten

Internationaal erkende experts op het gebied van de Noordzee en meer zullen aan het woord komen. Zij zullen een bijdrage leveren om de casestudy over de Noordzee binnen een bredere historische, geografische en socioculturele context te positioneren.

De conferentie is, als een van de twee enigen in Nederland, erkend als “European Maritime Day Event in my country” door het Algemeen Directoraat voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/events-europe

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Deze conferentie is een initiatief van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Metropolis and Mainports, het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development en de faculteit Bouwkunde TU Delft. Voor meer informatie neem contact op met Nancy Couling or Carola Hein.

Bijlagen
Programma (560.41 kB)

Volgend artikel