Criminologen, filosofen en medici over risico's in de moderne samenleving

De MOOC 'Risk in Modern Society' is ontwikkeld door wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security. Deze online cursus behandelt nieuwe en complexe vormen van dreiging in de moderne samenleving, waaronder industriële en natuurrampen, infectieziekten, terrorisme en gewelddadige criminaliteit. De lesstof betreft vraagstukken zoals: wat is dreiging, hoe kunnen we dit analyseren en is er een verschil tussen gepercipieerde en reële dreiging? Hierop wordt vanuit verschillende invalshoeken, zoals criminologie, filosofie, informatica en medische wetenschappen, antwoord op gegeven.

Risico in de moderne samenleving

We worden geconfronteerd met nieuwe en complexe vormen van risico, mede als gevolg van technologische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben zich aanzienlijke veranderingen voorgedaan in de aard van deze risico's. Bereik en schaalgrootte zijn toegenomen, maar ook in het vermogen van de samenleving om deze risico's effectief te beheren. Wat betekent dit voor burgers, beleidsmakers, professionals? 

Deze MOOC (Massive Open Online Course) behandelt vragen als: wat is risico, hoe analyseren we risico en hoe gaan we om met risico’s? En hoe gaan we om met de maatschappelijke perceptie van risico, veiligheid en beveiliging? In vijf weken onderzoekt deze online cursus verschillende soorten veiligheids- en beveiligingsrisico's binnen een breed scala van professionele en academische gebieden.

Meer informatie

Kijk voor informatie over startdata van deze MOOC op de Coursera-website. De cursus duurt in totaal 5 weken en wordt gegeven door docenten verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security. Inmiddels is de MOOC door 117 deelnemers succesvol afgerond en scoort deze online cursus gemiddeld een 4,8 (uit 5). 

Wat is een MOOC? Kijk hier voor uitleg van de Universiteit Leiden. De MOOCs van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn te vinden op Coursera, die van TU Delft op EdX.

Meer informatie vindt u op:
A Massive Online Open Course on Multidisciplinary Approaches to Risk
De coursera website
De website van het Centre for Safety and Security

Volgend artikel