politie in london

Centre for Safety and Security

Cyberspace, waterkeringssystemen, chemische industriële clusters en energienetwerken zijn grote, cruciale, complexe en onderling samenhangende systemen. Als ergens in zo’n systeem iets fout gaat, al dan niet door boze opzet, kan dat grote gevolgen hebben voor de maatschappij.

Het Centre for Safety and Security brengt de risico’s in kaart waaraan deze complexe infrastructuren blootstaan en zoekt samen met maatschappelijke partners oplossingen om rampen te voorkomen of in de kiem te smoren. Makers van computermodellen, waterbouwkundigen, terrorismedeskundigen, juristen, bestuurskundigen en ethici werken nauw samen.

 Centre for Safety and Security

Contact

Prof. dr. Genserik Reniers
Wetenschappelijk directeur

Dr. ir Nils Rosmuller
Associate Director

Actueel