mijnbouw
Geo-resources for the future
Technische, geopolitieke, economische en sociale aspecten

Economie, geopolitiek en technologie - Minor Geo-resources for the Future

In de gezamenlijke minor Geo-resources for the Future leren, discussiëren en debatteren studenten van de drie universiteiten over grondstoffen voor een duurzame toekomst.

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. De wereld van de traditionele mijnbouw en de traditionele olie- en gaswinning verandert langzaam naar een samenleving waar duurzame energie een belangrijke rol in heeft.

In deze minor leren studenten nadenken over hoe we omgaan met onze grondstoffen en onze afvalstoffen als we rekening houden met verschillende factoren zoals beschikbaarheid, vraag, nieuwe technologieën, economie, duurzaamheid, milieu, veiligheid en politiek.  

Technische, geopolitieke, macro-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten

In dit speelveld zijn niet alleen de technologische aspecten van belang maar ook de geopolitieke, macro-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Om al deze aspecten te kunnen belichten verzorgen docenten van de Universiteit Leiden en de TU Delft gezamenlijk deze minor. De minor bestaat uit meerdere modules:

TECHNOLOGIE: Waar vind je de belangrijke mineralen? Welke bestaande duurzame benaderingen, zoals recycling, gebruik van aardwarmte en bodemwarmte, zijn al in ontwikkeling?

ECONOMISCHE ASPECTEN: Wat zijn de incentives om processen van de grond te krijgen? En hoe spelen verschillende stakeholders een rol in de economische structuren die toegepast worden op geo-resources?

DE ENERGIETRANSITIE EN DE TOEKOMST: Hoe zit het met uitputting en schaarste? Welke metalen zijn belangrijk voor een duurzame energiehuishouding? En tegen welke grenzen lopen we aan vanuit economisch, sociaal, technisch en politiek perspectief?  

Wat zeggen docenten en studenten over deze minor?

Dr. Phil Vardon, universitair hoofddocent van de sectie Geo-Engineering aan de TU Delft: 'Grootschalige infrastructurele ontwikkelingen en grote projecten vragen om ingenieurs die rekening kunnen houden met niet-technische aspecten en ook om andere teamleden die juist oog hebben voor de technische kant. En die zijn er nog te weinig. Deze minor vult deze leemte en – heel belangrijk – brengt studenten in contact met elkaar. We kunnen naar de huidige tijd kijken en begrijpen waarom de industrie en de infrastructuur zich op een bepaalde manier hebben ontwikkeld en hier lessen uit trekken voor de toekomst.’

Carmen Platteeuw, derdejaars bachelorstudent Applied Earth Sciences aan de TU Delft: 'De minor gaf mij een breder beeld van resources en wat er omheen speelt. Ik ken alle techniek rondom de aarde maar ik heb nu ook geleerd wat de invloed is van economie of politiek. De link tussen duurzame oplossingen en de techniek heeft mij gemotiveerd om te kiezen voor de masteropleiding Sustainable Energy Technology.’

Lucas Mastenbroek, derdejaars bachelorstudent International Studies aan de Universiteit Leiden: 'Ik heb een achtergrond in politiek, economie en cultuur. Ik leerde veel over de technische kant. Het was voor mij ook een eye opener om me te realiseren dat goede technologieën niet per definitie een vooruitgang zijn als je niet kijkt naar waar de ruwe materialen vandaan komen en de energie die het kost om ze te produceren. Is de ene technologie beter dan de andere als het gaat om milieu-impact?’

Lucia van Geuns, geoloog en adviseur Energie bij The Hague Centre for Strategic Studies: 'Studenten leren over de internationale oliemarkten en de economie van de internationale oliemarkten, zoals bijvoorbeeld de rol van olieprijzen in de wereldeconomie. En hoe de geopolitiek hier een rol in speelt, zoals de rol van Saoedi Arabië en de rol van Irak.’

Sociaal-maatschappelijke aspecten: Not In My Backyard

De studenten hebben ook gekeken naar de sociaal-maatschappelijke aspecten. Lucas Mastenbroek: ‘We hebben bijvoorbeeld te maken met de ‘Not In My Back Yard’ (NIMBY) mentaliteit van mensen. Er kan niet overal gewoon gemijnd worden. De bevolking spreekt zich veel meer uit, zoals je ziet in de discussie over de aardgaswinning in Groningen.’

Rene Kleijn, universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur, verbonden aan de afdeling Industriële Ecologie van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden: 'Als het gaat over schaarste of recycling kun je ook zeggen: ik neem genoegen met een zonnecel die iets minder efficiënt is maar die wel gebaseerd is op grondstoffen die meer voorradig zijn en dus minder milieu-impact leveren bij de winning en makkelijker recyclebaar zijn aan het eind. Dat zijn dingen waar je over kan nadenken.’

Reality check: verschillende manieren van denken

Carmen Platteeuw: ‘Een grote pro van deze minor is de samenwerking met studenten van verschillende opleidingen. Ik leer inzien dat mijn medestudenten verschillende manieren van denken hebben. Dit is een uitdaging en tegelijk een ‘reality check’:  je zult nooit alleen met dezelfde soort mensen om moeten gaan in de toekomst en dat is juist leuk.’  

Meer informatie vindt u op:
Minor Geo-resources for the Future - TU Delft
Meer informatie over de gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus minoren

Volgend artikel