studenten

Minoren

Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toegang tot de verbredende minoren van de partneruniversiteiten. Verbredende minoren zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen en er is geen specialistische voorkennis voor nodig.

Minoren website van de Technische Universiteit Delft 

Minoren website van de Universiteit LeidenMinoren website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Leiden-Delft-Erasmus minoren

Gezamenlijke minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Responsible Innovation

In september 2014 is de eerste Leiden-Delft-Erasmus minor van start gegaan: de minor Responsible Innovation. In deze minor werken bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam aan casussen op het gebied van de Tweede Maasvlakte, Google Glass en whole genome sequencing.

Blik van 360 graden op verantwoord innoveren 
Lees de interviews in onze nieuwsbrief
Minor Responsible Innovation

Security, Safety and Justice

De minor Safety, Security & Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is thematisch gestructureerd rond drie wetenschappelijke thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). 

Dr. Mark de Bruijne, universitair docent aan de TU Delft, afdeling Policy, Organisation, Law and Gaming:

In de minor worden studenten gedwongen om op een andere manier te kijken naar wetenschap omdat hier studenten van een technische en een sociale achtergrond bij elkaar zitten. De grote meerwaarde zit in de kennisuitwisseling. Dus het gaat niet om het product dat ze afleveren maar vooral het praten met elkaar, het uitwisselen van de verschillende beelden en perspectieven. Daar leren ze enorm veel van.

Lees ook het artikel 'Leren voor een veilige maatschappij' uit de vijfde editie van de Leiden-Delft-Erasmus nieuwsbrief
Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden
 

Geo-resources for the Future

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze Minor leren studenten vanuit verschillende disciplines  kijken naar verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen. 

Minor Geo-resources for the Future (TU Delft)

Geneeskunde voor Technische studenten

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? 

Erasmus Universiteit Rotterdam