studenten

Minoren

Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben vanaf collegejaar 2015-2016 toegang tot de verbredende minoren van de partneruniversiteiten. Verbredende minoren zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen en er is geen specialistische voorkennis voor nodig.

Minoren website van de Technische Universiteit Delft 
Minoren website van de Universiteit Leiden
Minoren website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Gezamenlijke minoren

Gezamenlijke minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Responsible Innovation

In september 2014 is de eerste Leiden-Delft-Erasmus minor van start gegaan: de minor Responsible Innovation. In deze minor werken bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam aan casussen op het gebied van de Tweede Maasvlakte, Google Glass en whole genome sequencing.

Blik van 360 graden op verantwoord innoveren 
Lees de interviews in onze nieuwsbrief
Minor Responsible Innovation

Security, Safety and Justice

De minor Safety, Security & Justice behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is thematisch gestructureerd rond drie wetenschappelijke thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). 

Dr. Mark de Bruijne, universitair docent aan de TU Delft, afdeling Policy, Organisation, Law and Gaming:

In de minor worden studenten gedwongen om op een andere manier te kijken naar wetenschap omdat hier studenten van een technische en een sociale achtergrond bij elkaar zitten. De grote meerwaarde zit in de kennisuitwisseling. Dus het gaat niet om het product dat ze afleveren maar vooral het praten met elkaar, het uitwisselen van de verschillende beelden en perspectieven. Daar leren ze enorm veel van.

Lees ook het artikel 'Leren voor een veilige maatschappij' uit de vijfde editie van de Leiden-Delft-Erasmus nieuwsbrief
Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden
 

Minor ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development’

Deze minor gaat per september 2017 van start.

‘Frugal Innovation’ is het (her)ontwikkelen van producten, diensten en systemen tegen een zo laag mogelijke kostprijs met behoud van gebruikskwaliteit. Frugal Innovation kan zo een wezenlijk verschil maken in de kwaliteit van levens van consumenten en producenten aan de onderkant van de sociaal-economische piramide. Daarnaast wordt dit nieuwe innovatieconcept  in verband gebracht met vraagstukken van economische en ecologische duurzaamheid en sociale inclusie, niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in Europa. In deze minor maken studenten met diverse studie-achtergronden kennis met het concept Frugal Innovation, het onderliggende principe van ‘Frugality’ (‘spaarzaamheid’) en de toepasbaarheid van het concept binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Deze minor is ontwikkeld door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa.

Minor ‘Geo-resources for the Future: Social, Economic, Environmental, and Political challenges’

Deze minor gaat per september 2017 van start.

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze Minor leren studenten vanuit verschillende disciplines  kijken naar verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen.

De uitdagingen van onze tijd zijn groot: de voorraden van fossiele brandstoffen en mineralen zijn eindig en hun beschikbaarheid en prijs is sterk afhankelijk van de wereldpolitiek. Daarnaast zorgt CO2 uitstoot voor klimaatverandering. Een energietransitie is nodig; we moeten overstappen naar duurzamere energiebronnen. Om een ​​'license to operate' te verwerven om de hulpbronnen uit de aarde te winnen en verhandelen, moeten bedrijven daarom rekening houden met een heel scala aan economische, ecologische en sociale aspecten en met zeer diverse stakeholders, van de lokale bevolking in een mijngebied tot multinationals. Hoe gebeurt dit nu en wat hebben we nodig in de toekomst? Dit complexe maatschappelijke probleem kan alleen worden opgelost door kennis uit verschillende disciplines te gebruiken en door samen te werken in multidisciplinaire teams.

Technische Universiteit Delft

Minor Geneeskunde voor Technische studenten

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? 

Erasmus Universiteit Rotterdam