Organisatie

Strategische Alliantie

De samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit heeft de vorm van een strategische alliantie. Dat houdt in dat de drie universiteiten vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen samenwerken op specifieke terreinen. De gemaakte afspraken over de alliantie staan in een gemeenschappelijke regeling.

Stuurgroep

De Colleges van Bestuur van de drie universiteiten vormen de stuurgroep van de strategische alliantie. Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de drie Colleges. De stuurgroep heeft een inspirerende, coördinerende en faciliterende taak voor de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.
De projectmanager Leiden-Delft-Erasmus coördineert de samenwerking tussen de universiteiten en treedt op als secretaris van de stuurgroep.

Contact

Multidisciplinaire centres

Het idee achter de samenwerking is dat die bottom-up vorm krijgt, vanuit de inhoud, daar waar samenwerken meerwaarde belooft. Onder de vlag van de samenwerking zijn daarom in 2013 acht interuniversitaire thematische centres opgericht die zich richten op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Leiden-Delft-Erasmus Centres

Medical Delta

Medical Delta is het consortium voor gezondheid en medische technologie van de drie universiteiten, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum en daarnaast meer dan 150 bedrijven, science parks en overheden.

Medical Delta