roeiers
Samenwerken vanuit de inhoud aan complexe vraagstukken

Over ons

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen op tal van terreinen in onderzoek, onderwijs en valorisatie.

In 2012 is deze samenwerking geformaliseerd in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus. Onze missie is: samenwerken vanuit de inhoud en onze eigen sterktes om zo een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd.

Drie universiteiten

Onze drie universiteiten zijn op hoog niveau functionerende universiteiten met een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs:

Hun kwaliteit, complementariteit en fysieke nabijheid bieden unieke kansen voor structurele intensieve samenwerking.

Onderzoek op bèta-technologisch terrein

De drie universiteiten hebben een lange traditie van bottom-up samenwerking tussen excellente onderzoeksgroepen op bèta-technologisch terrein zoals kwantumtechnologie, biotechnologie en informatica. Fundamenteel en technologisch onderzoek versterken elkaar.

Leiden-Delft-Erasmus Onderzoek

Gezondheid

Ook op medisch, biomedisch en medisch-technologisch terrein wordt succesvol samengewerkt in o.m. Medical Delta, het medisch-technologische consortium van de drie universiteiten, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum plus overheden, science parks en bedrijven.

Medical Delta
Themadossier Gezondheid

Multidisciplinaire centres

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een multi- en interdisciplinaire benadering. In 2013 zijn onder de vlag van de samenwerking acht nieuwe multidisciplinaire centres opgericht die zich richten op complexe maatschappelijke vraagstukken. In 2016 is het Centre for BOLD ('Big, Open and Linked Data') Cities daaraan toegevoegd. Dit zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

Leiden-Delft-Erasmus Centres

Innovatief onderwijs

De drie universiteiten willen hun studenten uitstekend en gevarieerd onderwijs bieden waarmee ze een leidende rol kunnen spelen in de wereld van morgen. Door samen te werken verbreden de universiteiten hun aanbod en maken ze het onderwijs toegankelijker, innovatiever en meer multidisciplinair. De fysieke nabijheid zorgt voor een ontmoetingsplaats voor studenten en maakt echt gemeenschappelijk onderwijs mogelijk.

Leiden-Delft-Erasmus Onderwijs

Gezamenlijk postdoc-programma LEaDing Fellows

Het LEaDing Fellows Postdoc Programma biedt 90 recent gepromoveerde onderzoekers van over de hele wereld de gelegenheid twee jaar als postdoc te werken aan de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het Erasmus MC of het Leids Universitair Medisch Centrum.  Deze samenwerkende Zuid-Hollandse kennisinstellingen hebben hiervoor in februari 2016 een Europese Marie Curie COFUND subsidie gekregen van 6,3 miljoen euro.

LEaDing Fellows 

In de maatschappij

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vergt naast een multidisciplinaire aanpak ook een structurele samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen. Zo ontstaat een sterk kenniscluster.

Maatschappelijke samenwerking

LDE Traineeship

De Universiteit Leiden,  de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden sinds 2014 een gezamenlijk tweejarig managementtraineeprogramma aan. Trainees volgen verschillende trainingen waarmee ze hun kwaliteiten zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarnaast worden ze door middel van intervisies, trainingen en opleidingen verder ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling.

Traineeship

Online Media in Higher Education

De OMHE (Online Media in Higher Education) events worden jaarlijks georganiseerde door de drie universiteiten.  OMHE is gericht op professionals in marketing- en communicatie, studentenzaken en elke medewerker binnen het hoger onderwijs die gebruikmaakt van online (social) media in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

OMHE

Download hier onze flyer