Publicaties

Notitie 'Meer Waarde' (april 2012)
In 2012 hebben de drie universiteiten hun gezamenlijke profileringsagenda (‘Meer Waarde’) aangeboden aan de staatssecretaris van OCW, als aanvulling op hun individuele profileringsplannen die inzet waren voor prestatieafspraken met de Overheid.

Gemeenschappelijke Regeling (september 2014)
In de Gemeenschappelijke Regeling voor de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de samenwerking tussen de universiteiten plaatsvindt. De regeling dient als paraplu voor huidige en toekomstige activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Hij is van kracht tot 31 december 2018.