Masteropleidingen en -tracks

Hieronder vindt u de gemeenschappelijke masteropleidingen en mastertracks die de drie universiteiten - of twee van hen - samen aanbieden. Het zijn opleidingen op het grensvlak van disciplines die inspelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Master Industrial Ecology

Industrial Ecology wordt wel de 'wetenschap van de duurzaamheid' genoemd. Het is een opkomende wetenschappelijke discipline waarin technische, milieu- en sociale aspecten worden geïntegreerd.

Universiteit Leiden
Technische Universiteit Delft

Master Nanobiologie

De master Nanobiologie is een gemeenschappelijke opleiding van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Master Nanobiologie

Mastertracks

De drie universiteiten werken ook samen in mastertracks: specifieke richtingen binnen masteropleidingen.

Bioinformatica

De mastertrack Bioinformatica hoort bij de masteropleiding Computer Science van de Universiteit Leiden en bij de master Computer Science van de TU Delft. De focus ligt op data-analyse en modeling.

Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden

Governance of Migration and Diversity (start september 2016)

De interuniversitaire masterspecialisatie, die in september 2016 is gestart, richt zich op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Deze masterspecialisatie hoort bij de master opleidingen Sociologie, Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de master opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De Technische Universiteit Delft participeert met het vak Urban Studies, Diversity & Design in deze masterspecialisatie.
Meer informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Bestuurskunde)
Universiteit Leiden (Geschiedenis)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling) 

Lees ook het artikel 'Toekomstige beleidsmakers leren kijken met een multidimensionale bril'