Masteropleidingen en -tracks

Hieronder vindt u de gemeenschappelijke masteropleidingen en mastertracks die de drie universiteiten - of twee van hen - samen aanbieden. Het zijn opleidingen op het grensvlak van disciplines die inspelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Master Industrial Ecology

Industrial Ecology wordt wel de 'wetenschap van de duurzaamheid' genoemd. Het is een opkomende wetenschappelijke discipline waarin technische, milieu- en sociale aspecten worden geïntegreerd.

Universiteit Leiden
Technische Universiteit Delft

Master Nanobiologie

De master Nanobiologie is een gemeenschappelijke opleiding van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Master Nanobiologie

Master Technical Medicine

Het Leids Universitair Medisch Centrum, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC) bieden een gezamenlijke master, genaamd Technical Medicine, aan.

Master Technical Medicine

Mastertracks

De drie universiteiten werken ook samen in mastertracks: specifieke richtingen binnen masteropleidingen.

Bioinformatica

De masterspecialisatie bioinformatica richt zich op data-analyse en modeling. In deze specialisatie komen data warehousing, datamining, data-analyse en data capturing aan bod. Dit zijn grote uitdagingen binnen het veld van bioinformatica door de enorme complexiteit en veelheid van kwantitatieve data in biologie en geneeskunde.  Aan de andere kant draagt bioinformatica bij aan de identificatie van nieuwe fundamentele principes en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten in de computertechnologie. Deze samenwerking bestaat al ruim tien jaar. Deze masterspecialisatie hoort bij de masteropleidingen in Computer Science van de Technische Universiteit Delft en bij de masteropleiding Computer Science van de Universiteit Leiden.
Meer informatie

Technische Universiteit Delft
Universiteit Leiden

Astronomy and Instrumentation

Leiden University
Delft University of Technology

Governance of Migration and Diversity 

De interuniversitaire masterspecialisatie, die in september 2016 is gestart, richt zich op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Deze masterspecialisatie hoort bij de master opleidingen in Sociologie, Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de master opleidingen in Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De Technische Universiteit Delft participeert met het vak Urban Studies, Diversity & Design in deze masterspecialisatie.
Meer informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Bestuurskunde)
Universiteit Leiden (Geschiedenis)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling) 

Lees ook het artikel 'Toekomstige beleidsmakers leren kijken met een multidimensionale bril'