LDE Master Governance of Migration and Diversity, spiegel van de samenleving

Migratie en diversiteit spelen een essentiële rol in een van de meest fundamentele maatschappelijke transformaties van dit moment. Die transformatie betreft niet alleen migranten maar ook de samenleving als geheel. In de Leiden-Delft-Erasmus-masterspecialisatie ‘Governance of Migration and Diversity’ (GMD) staan sociologische theorieën en onderzoek naar de drijvende krachten achter migratie en de integratie van immigranten in de ontvangende landen centraal.

Het master programma Governance of Migration and Diversity is onderdeel van de LDE (Leiden –Delft – Erasmus) GMD samenwerking en bestaat uit vier tracks:
- GMD Sociologie track, Erasmus Universiteit Rotterdam
- GMD Bestuurskunde track, Erasmus Universiteit Rotterdam
- GMD Geschiedenis track, Universiteit Leiden
- GMD Development Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam (International Institute of Social
Studies)

gmd
GMD studenten in Brussel

Naast het volgen van vakken in Rotterdam, Leiden, Delft en Den Haag, krijgen GMD studenten elk jaar de kans om verschillende locaties te bezoeken en deel te nemen aan een excursie naar Brussel. Dit jaar bezochten we het Europese Parliament en de Europese Commissie, het Islamitische Centrum Imam Malik in Leiden, het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, en de Speciaal Gezant voor Migratie van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze excursies bieden studenten de mogelijkheid om wetenschappers en professionals te ontmoeten en meer over de toepassing van de opgedane kennis tijdens de GMD Master in de bestuurspraktijk te leren.

gmd
GMD studenten bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld

Ben je benieuwd over het GMD Master programma? Bekijk dan de website en lees meer over toelating, applicatie procedure, carrièremogelijkheden, en meer:

Meer informatie


Deze masterspecialisatie is onderdeel van de master opleidingen Sociologie, Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen & Ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van de master opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De Technische Universiteit Delft participeert met het vak Urban Studies, Diversity & Design in deze masterspecialisatie.


Interview met Nathan Levy

´Je kunt migratie en diversiteit nooit helemaal begrijpen zonder kennis van de geschiedenis´, zegt Nathan Levy, promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hoort bij de eerste lichting afgestudeerden. Wat trok hem aan in deze masterspecialisatie?

‘Het multidisciplinaire aspect van de master trok me aan. Ik was geïnteresseerd in de manier waarop migratie steden verandert. Ik kom uit Swansea, en hoewel dat geen bekende migratiestad is hadden we daar ook migranten, waaronder Afrikaanse vluchtelingen en mensen uit Polen. Ik vond het interessant om te zien hoe migratie geleidelijk aan zowel onze steden als onze interacties in de stad verandert. Voor mijn master heb ik dat beperkt tot één bepaalde wijk in Den Haag. Eén respondent zei: ‘De migranten hebben voor goedkopere winkels gezorgd, met interessantere producten. Zeker de Turken en Marokkanen met hun winkels en exotische etenswaar.’

Migratie vanuit verschillende invalshoeken nodig

Om echt inzicht te krijgen in migratie hebben we verschillende invalshoeken nodig. In dat opzicht is deze masterspecialisatie heel belangrijk voor het vakgebied migratiestudies. De migratie in de samenleving is toegenomen en er wordt meer aan migratieonderzoek gedaan, maar dat betekent niet dat er een dialoog is geweest tussen verschillende disciplines. In de vakken voor GMD wordt dat gebrek aan dialoog onder handen genomen. Je kunt migratie en diversiteit nooit helemaal begrijpen zonder kennis van de geschiedenis. De geschiedeniscomponent aan de Universiteit Leiden geeft ons inzicht in de redenen waarom mensen migreren en waarom ze naar bepaalde plaatsen migreren.

Urban design: ontwerpen voor interactie

Als je vanuit het perspectief van openbaar bestuur kijkt, begrijp je misschien waarom mensen naar bepaalde plaatsen kunnen migreren. Zo moet je bijvoorbeeld weten hoe de welvaartsstaat opereert en bekend zijn met de beleidsaspecten daaromheen. De sociologische aspecten geven ons een beeld van de relaties tussen migranten en samenlevingen, d.w.z. uiteenlopende verschijnselen rondom alledaagse interactie, en hoe ze met hun land van herkomst omgaan. Bij het vak Urban Design van de TU Delft wordt gekeken naar het ontwerp van een wijk en welke gevolgen dat kan hebben voor de interactie tussen migranten en hun buren. Interdisciplinariteit is de toekomst van migratiestudies.

Ik vond het met name fascinerend om de theorie in actie te zien en te ontdekken hoe beleid met betrekking tot migratie in de samenleving vorm krijgt. Zo hebben we bijvoorbeeld de Essalam-moskee in Rotterdam en het azielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel, in de buurt van Dordrecht bezocht. We zijn ook naar het Transvaalkwartier in Den Haag geweest, naast de Haagse markt, dat de afgelopen twintig jaar geherstructureerd is. Het was interessant om te zien hoe gemeentes proactief inspelen op veranderingen in de bevolking. Als jonge onderzoekers hebben we tijdens deze bezoeken een netwerk met potentiële toekomstige werkgevers opgebouwd, plus een netwerk met onderzoekers van buiten ons eigen vakgebied.

Toename van populisme

Volgens mij is een specifieke uitdaging voor beleidsmakers op het gebied van migratie momenteel de omgang met dagelijkse spanningen rondom migratie op stadsniveau. De afgelopen jaren hebben we een toename van het populisme gezien en groeiende steun voor partijen die tegen immigratie zijn. Die bezorgdheid moeten we serieus nemen. Maar we moeten er ook begrip voor hebben dat er mensen uit andere landen in deze steden leven, hier gebruik van maken en er een bijdrage aan leveren. Beleidsmakers op het gebied van migratie moeten deze spanningen in de besluitvorming meenemen.

Ik doe momenteel promotieonderzoek met Peter Scholten, universitair hoofddocent Public Policy & Politics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de manier waarop migratieonderzoekers een goede band met beleidsmakers kunnen ontwikkelen. Hoe kunnen we zorgen voor meer transparantie en heldere communicatie tussen onderzoekers en beleidsmakers? Dat is een uitdaging voor migratieonderzoekers.

Nog een laatste aanbeveling? Nathan: 'De master Governance of Migration and Diversity was een mooie gelegenheid om Leiden, Delft en Rotterdam met de fiets te leren kennen. Dus als je van fietsen houdt, raad ik je deze masterspecialisatie van harte aan!’

Meer informatie vindt u op:
Erasmus Universiteit - Masterspecialisatie GMD
Universiteit Leiden - Masterspecialisatie GMD

Volgend artikel