Rotterdamse haven
Maatschappelijke samenwerking
De meerwaarde van een sterk kenniscluster

Maatschappelijke samenwerking


Missie

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vergt een structurele samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen. Door hun onderlinge samenwerking willen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam nog meer synergie en meerwaarde genereren voor maatschappij en economie.

In nationaal en Europees verband vormen de samenwerkende universiteiten een aantrekkelijke partner in het vormen van consortia van bedrijven, overheden en universiteiten waardoor ook kansen op funding sneller en beter benut kunnen worden.

Regio

De provincie Zuid-Holland, een van de meest dynamische en kennisintensieve regio's van Europa, vormt de fysieke thuisbasis van de drie universiteiten. Samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden dragen we bij aan de economische ontwikkeling van de regio.

Samenwerken in de regio

Centres

De thematische Leiden-Delft-Erasmus Centres zoeken steeds de samenwerking met maatschappelijke partners in binnen- en buitenland om gezamenlijk te werken aan innovatie en complexe maatschappelijke uitdagingen. In de centres werken veel relevante vakgebieden samen. Door hun geïntegreerde multidisciplinaire benadering kunnen onze centres een goede gespreks- en samenwerkingspartner zijn.

Centres

Medical Delta

In Medical Delta werken de drie universiteiten, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum nauw samen met bedrijven, science parken en overheden aan de medische technologie en gezondheidszorg van de toekomst.

Medical Delta