Open brief academische instellingen Zuid-Holland aan provincie

In het kader van de formatie van een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland doen de Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Leids Universtair Medisch Centrum en Erasmus MC een beroep op de Provinciale Staten om te investeren in kennis, onderzoek en innovatie.

provinciehuisStrategische doelstellingen groeiagenda

In een open brief geven de kennisinstellingen aan bij te dragen aan de strategische doelstellingen van de Groeiagenda van de Provincie Zuid-Holland en de daaraan gekoppelde uitdagingen en transities op het gebied van digitalisering, circulaire economie, arbeidsmarktontwikkeling, klimaat, biodiversiteit, energie, een optimale gezondheidszorg en brede welvaart. 

Voorsprong in sleuteltechnologieën

Daarnaast leveren de kennisinstellingen een significante bijdrage aan sleuteltechnologieën zoals big data, quantum computing, robotica, stamceltechnologie en organ-on-a-chip, hoge resolutie imaging en aan voor Nederland belangrijke sectoren als de maritieme sector, agrosector, maakindustrie, high tech, life sciences & health en ruimtevaart.

Brede welvaart en kansengelijkheid

Met social sciences en humanities dragen zij niet alleen bij aan veel van deze voornoemde sectoren, maar ook direct aan de voor Zuid-Holland cruciale brede welvaart ontwikkeling en de bevordering van kansengelijkheid.

lde

Internationale wedloop om toptalent

Volgens de kennisinstellingen heeft Zuid-Holland alles in huis om verder door te groeien tot een (inter)nationale topregio van educatie, kennis en innovatie. Deze positie is echter niet vanzelfsprekend. De kennisinstellingen zien zich geconfronteerd met een wereldwijde wedloop om toptalent aan te trekken. Ook zien zij dat de investeringen in vergelijking tot andere landen structureel achterblijven.

De kennisinstellingen doen daarom een beroep op de Provincie meer lef en ambitie te tonen bij de (door)groei van de regio als kennis- en innovatiehub. Hierbij moeten kennis, onderzoek en innovatie expliciet benoemd worden als essentiële factoren voor duurzame welvaart en welzijn.

Kennis voor beleid, samenwerken in transities

Concreet wordt de Provincie gevraagd samenwerking tussen kennisinstellingen, zoals in Leiden-Delft-Erasmus-, Medical Delta- en Convergentie-verband en met andere regionale partners, waaronder bedrijven en overheden, te ondersteunen en te stimuleren en daarbij extra in te zetten op het toepassen van kennis voor beleid ten behoeve van de opgaven en transities in Zuid-Holland.

lbsp

Investeren in kennis en innovatie in Zuid-Holland

Daarvoor moet de Provincie in de komende jaren investeren in de infrastructuur voor de versterking van de bestaande kennis- en innovatiecampussen zoals het Leiden Bio Science Park en het TU Delft Science Park en het verder ontwikkelen van groei-campussen als de Policy Campus en Health Campus Den Haag, de Erasmus MC Campus in Rotterdam en de NL Space campus in Noordwijk.

Bijlagen
Open brief academische instellingen aan de Provincie Zuid-Holland (240.57 kB)