skyline

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland, een van de meest dynamische en kennisintensieve regio's van Europa, vormt de fysieke thuisbasis van de drie universiteiten. Samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden maken we van Zuid-Holland een sterk kenniscluster en dragen we bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.

Met de vele technologiesectoren vormen we sterke  innovatieclusters op het gebied van publiek-private samenwerking, zoals Medical Delta, Cleantech Delta en de Hague Security Delta. Onze kennis en expertise dragen bij aan regionale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, veiligheid, verstedelijking en bereikbaarheid.

Onze campussen vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en kennisinstellingen: door de aanwezigheid van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, maar ook door de aanwezigheid van science parken met onder andere zeer succesvolle incubators.

De universiteiten werken nauw samen met of participeren in InnovationQuarter (IQ), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en zijn vertegenwoordigd in de Economic Board Zuid-Holland EBZ).