Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support steunt onderzoeksinitiatieven

LDE

Afgelopen december besloot het bestuur van Leiden-Delft-Erasmus Universities, bestaande uit de leden van de Colleges van Bestuur van de drie universiteiten, tot het instellen van Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support.

Het doel is de vorming van consortia met deelname vanuit de drie universiteiten, ten behoeve van het ontwikkelen van vernieuwende, interdisciplinaire onderzoeksprogramma's, extra te ondersteunen. Het Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support biedt onderzoekers van de drie universiteiten de gelegenheid tot het bottom-up ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

   Het gaat hier om seed money waarbij het initiatief volledig bij de onderzoekers van de drie universiteiten ligt. 

Wim van den Doel LDEProf. dr. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities legt uit om wat voor projecten het gaat: 'Het gaat hier om seed money waarbij het initiatief volledig bij de onderzoekers van de drie universiteiten ligt. Ik hoop dat er daarom nieuwe en verrassende samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan'.  

Begeleiding door de Research Development Offices

Het gaat daarbij niet alleen om een financiële bijdrage, maar ook om extra begeleiding vanuit de Research Development Offices van de drie universiteiten. De directeur van Erasmus Research Services, Margo Strijbosch, is zeer content met de komst van LDE Research Development Support: 'Het past goed in de ambitie van de universiteit om strategischer te werk te gaan en onze ondersteuning meer te richten op grootschalige initiatieven'.

Aanvragen voor het Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support kunnen nog worden ingediend. Van den Doel nodigt alle onderzoekers hiertoe van harte uit: 'Ik heb het eerder al genoemd en zal het opnieuw noemen in onze komende LDE Talks: het loket is geopend! Ik ben zeer benieuwd naar de voorstellen die nog zullen binnenkomen'.

Hieronder vindt u meer informatie over het Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support.

Volgend artikel