Studenten aan de slag in Leiden-Delft-Erasmus Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

escampBouwlust-Vrederust, Morgenstond en Moerwijk: met deze kenmerkende namen uit de opbouwperiode werd na de tweede wereldoorlog het enorme stadsdeel Den Haag Zuidwest gerealiseerd.

Beroemde architecten als Berlage en Dudok tekenden delen van de wijk vanuit een sterke visie op het welzijn van de inwoners en de relatie met de stad Den Haag. Het idee van ruimtelijke kwaliteit werd vertaald in een strak rasterpatroon van brede lanen met veel groen. Nu heeft het te kampen met ouderdom, zorgvraag, armoede en eenzaamheid. De gemeente wil het tij keren en van Zuidwest weer een vitaal en aantrekkelijk stadsdeel maken. Studenten van Leiden-Delft-Erasmus Universities gaan daar aan meehelpen in een scriptiewerkplaats.

Lees ook 'Van Zuidwest naar Green City' van TU Delft docent Ir Leo Oorschot

Regiodeal om Den Haag Zuidwest te transformeren

Den Haag Zuidwest staat opnieuw in de belangstelling vanwege de Regio Deals van de Rijksoverheid. Naast een stevige woningbouwopgave is er nog een aantal ambities bijgekomen. De gemeente wil Den Haag Zuidwest transformeren van een kwetsbaar gebied in een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam Haags woongebied, met meer werkgelegenheid, toegankelijk en breed aanbod van onderwijs, versterking van het voorzieningenniveau, een betere bereikbaarheid en een divers woningaanbod. 

Den Haag Zuidwest moerwijk migratie diversiteit

Scriptiewerkplaats van de samenwerkende universiteiten

Met zo'n breed scala aan grootstedelijke vraagstukken is Zuidwest een interessante casus voor studenten en onderzoekers van Zuid-Hollandse universiteiten. De samenwerkende universiteiten zetten dit voorjaar samen met de Gemeente Den Haag een scriptiewerkplaats op vanuit het Centre Governance of Migration and Diversity. Dat is een eerste stap van Leiden-Delft-Erasmus Universities om bij te dragen aan de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. 

   De gemeente wil Den Haag Zuidwest transformeren van een kwetsbaar gebied in een veerkrachtig en duurzaam woongebied,  en daar gaan studenten en onderzoekers van de Leiden-Delft-Erasmus Universities aan meewerken.'

prof peter scholten governance migration diversityDe scriptiewerkplaats bestaat uit twee thematische clusters waarin groepen studenten vanuit verschillende studierichtingen veldwerk gaan verrichten en met onderzoeksvragen aan de slag gaan. Daarin zoeken zij ook de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, beleidsmedewerkers van de gemeente en maatschappelijke partijen in de wijk.


Actuele maatschappelijke vraagstukken

Prof. Peter Scholten, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity: ‘We willen als samenwerkende universiteiten een wetenschappelijk gefundeerde bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken. De ontwikkelingen rond de Regiodeal Den Haag Zuidwest passen zeer goed in het onderzoeks- en onderwijsprogramma van Leiden-Delft-Erasmus. Het is daarbij kennis die in de toekomst mogelijk ook voor andere steden relevant kan zijn.’ 

Olaf van Vliet   We willen als samenwerkende universiteiten een wetenschappelijk gefundeerde bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.'

Prof. Olaf van Vliet, hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit Leiden en hoofd van de Afdeling Economie: ‘Deze samenwerking met de Gemeente Den Haag biedt prachtige kansen. Vanuit ons vakgebied is het bijvoorbeeld interessant om kennis te ontwikkelen over zaken als werk, inkomen, sociale zekerheid en migratie. Daarnaast vinden we het belangrijk om via ons onderwijs aan Haagse jongeren een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad’.  

Gemeente Den Haag: 'samenwerken op basis van de beste kennis'

De Haagse wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken & Welzijn): 'Er is een krachtig, langjarig, integraal programma nodig om de complexe problematiek in Zuidwest aan te pakken. Juist de samenwerking met partners is hierbij essentieel: wij kunnen het als gemeente niet alleen. De scriptiewerkplaats van Leiden-Delft-Erasmus is een mooi voorbeeld van hoe we samen - en op basis van de beste kennis - Zuidwest nog een fijnere plek maken om te wonen én te komen'. 

In onderstaand interview van Omroep West legt wethouder Balster uit wat de visie van de Gemeente Den Haag is voor Zuidwest.

Volgend artikel