De stad en Leiden-Delft-Erasmus Universities versterken elkaar

Leiden-Delft-Erasmus zet dit voorjaar haar bijzondere verbinding met de stad centraal. Waarom? Omdat steden groeien en een wereld aan complexe vraagstukken met zich meebrengen. Vragen waar juist de multidisciplinaire samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam antwoorden op kan vinden.

Steden groeien, Zuid-Holland als metropoolgebied

Wereldwijd, in Nederland en zeker in Zuid-Holland, stijgt het aantal mensen in steden snel. De regio verwacht de komende 20 jaar een groei van 400.000 stedelijke inwoners. Zuid-Holland is met bijna 3,7 miljoen inwoners en met grote steden als Den Haag en Rotterdam, maar ook Leiden, Delft, Gouda en de Drechtsteden, de meest dichtbevolkte én diverse regio van Nederland. Een echt metropolitaan gebied, waar ook alle denkbare maatschappelijke vraagstukken spelen zoals: de verdeling van de ruimte, het samenleven van mensen met diverse achtergronden, duurzaam vernieuwen van wijken, kansengelijkheid, veiligheid en zoveel meer.

Hoe zorgen we dat steden hun aantrekkingskracht houden en leefbaar blijven, met de grote transities op het gebied van klimaat, economie en gezondheid in het vooruitzicht?

steden universiteiten kennis klimaat transities economie
  © Iris van den Broek

Grote transities in het vooruitzicht 

Steden in de delta zijn ook krachtig en weerbaar, heeft de geschiedenis bewezen. De materiële welvaart is er groter en de stad heeft een sterke aantrekkingskracht op jonge mensen, arbeidsmigranten, expats en studenten, stelt het CBS. Hoe zorgen we dat steden die aantrekkingskracht houden en leefbaar blijven, met de grote transities op het gebied van klimaat, economie en gezondheid in het vooruitzicht?

Uitwisseling van kennis tussen stad en universiteit

Om die vragen te beantwoorden is wetenschappelijke kennis hard nodig. De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden deze kennis, zowel zelfstandig als in de  alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities. Kennis over steden is volop aanwezig in Zuid-Holland: van stedenbouwkunde aan de TU Delft tot aan nieuwe opleidingen als Urban Studies op de Campus Den Haag en Urban, Port and Transport Economics in Rotterdam. Een positie die wordt versterkt door de wisselwerking met die steden als een living lab en als bron van talent. 

Door de complexiteit van stedelijke vraagstukken is er een noodzaak voor interdisciplinair onderzoek.

Den Haag steden leiden delft erasmus

Door de complexiteit van stedelijke vraagstukken is er een noodzaak voor interdisciplinair onderzoek om antwoorden te vinden die kans van slagen hebben. Onderzoeksprojecten van universiteiten met elkaar en met de stad. Juist die aanpak kenmerkt Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Multidisciplinair samenwerken voor effectieve oplossingen

In het LDE Centre for BOLD Cities werken bijvoorbeeld sociologen, wiskundigen en stedenbouwers samen aan vraagstukken over digitalisering en dataficering van de stad. Dat doen ze samen met de Gemeente Rotterdam en het CBS. Het LDE Centre for Sustainability brengt ecologen, economen en bouwkundigen samen om met de Gemeente Den Haag te werken aan circulaire woningbouw. En in het LDE Centre Governance of Migration and Diversity werken bestuurskundigen en historici samen met studenten en ambtenaren aan een scriptiewerkplaats in Den Haag Zuidwest.

Leiden-Delft-Erasmus en de stad: een sterke verbinding

Komende weken brengen wij u diverse voorbeelden van onze relatie met de stad. In een serie van berichten ziet u onderwerpen als de klimaatadaptieve stad, pandemie en historische binnensteden en de kracht van havensteden. Ook vertellen we over bijzondere locaties in de stad waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld zoals het Bio Science Park in Leiden, Campus Den Haag, Green Village in Delft en de Cultuurcampus Rotterdam.

Graag raken we met u in gesprek over de stad van de toekomst en gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen over stedelijke ontwikkelingen. Volg ons op Twitter en Linkedin, en praat met ons mee onder #leidendelfterasmus #stadvandetoekomst #leefbaarheid.

LDE Talks
Meer weten over hoe de universiteiten samenwerken? Meld u aan voor de Leiden-Delft-Erasmus nieuwsbrief en ontvang vijf keer per jaar ons magazine via www.leiden-delft-erasmus.nl. U ontvangt dan tevens standaard de uitnodiging voor LDE Talks waarvan op 16 februari de eerst volgende sessie plaatsvindt. Met uiteraard veel aandacht voor steden. Van harte welkom!

Volgend artikel