The Green Village, fieldlab voor de klimaatadaptieve stad

Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

green village

Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen te versnellen van theorie naar praktijk om daar impact te realiseren. Deze uitdagingen zijn in drie thema’s op te delen: duurzaam bouwen en renoveren, toekomstig energiesysteem en de klimaatadaptieve stad.

Voor al deze thema's hebben wij een Learning Community opgericht, omdat er nog veel te leren valt. Het samenspel van werken, experimenteren, leren en inspireren leidt tot innovatie. We faciliteren masterclasses, workshops, (om)scholing en begeleide rondleidingen. Met onze Learning Community werken we aan een nieuwe generatie professionals en burgers die bewust en betrokken zijn bij de uitdagingen en oplossingen van de toekomst.

Nieuws: Provincie Zuid-Holland investeert in The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties

Duurzame innovaties moeten snel in de praktijk getest kunnen worden. Daarom ondersteunt de provincie fieldlab ‘The Green Village’ de komende 2 jaar met €400.000. Lees meer

Klimaatadaptieve stad
We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens droge periodes voelt de stad benauwd aan, en tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken. Hoe kunnen straten en wijken extremere weersomstandigheden beter opvangen, ook in de toekomst? En hoe zorgen we dat we ook in de langdurige periodes van droogte genoeg water hebben?

hill

Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal: bewoners, bedrijven en overheden. Daarom zoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen naar nieuwe praktische toepasbare oplossingen om de stad toekomstbestendig te maken en daarmee overlast en schade van water te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Onder het thema klimaatadaptieve stad bieden we ruimte voor innovaties op het gebied van wateroverlast en hittestress & langdurige droogte, genaamd de WaterStraat en het HittePlein.

WaterStraat en HittePlein
Op het HittePlein en de WaterStraat testen, verbeteren en demonstreren ondernemers hun klimaatadaptieve innovatie in een regelluwe omgeving. Door dit in vroeg stadium te doen, worden sneller lessen geleerd die de stap en sprong naar grootschalige toepassing mogelijk maken.

De WaterStraat is een samenwerking met VPdelta en Hoogheemraadschap van Delfland. Hier werken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders samen om beter om te gaan met wateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. Denk aan oplossingen als ondergrondse waterreservoirs, slimme regentonnen en betonnen blokken voor regenwaterafvoer en –buffering. 

Op het HittePlein werken ze aan oplossingen op het gebied van hittestress en langdurige droogte. Zo wordt er gewerkt aan duurzame innovaties die de oplopende temperatuur in de stad aanpakken en door middel van waterhergebruik en waterbuffering langdurige droogte bestrijden. Denk aan oplossingen om regenwater in te zetten in tijden van extreme droogte.

green village

WaterStraat casus: Bufferen en infiltreren van regenwater
Bufferblocks van ondernemers Dorian Hill en Aroen Mughal, zijn modulaire betonnen holle elementen die gezamenlijk fungeren als ondergrondse waterbuffer, vanwaar water langzaam in de ondergrond kan infiltreren. Door water te bufferen en langzaam te laten infiltreren kan zowel de wateroverlast als droogte in de ondergrond worden tegengegaan. Nooit eerder werden dit soort blokken voor deze gecombineerde functie in de ondergrond gebruikt.

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft een slappe bodem, waardoor het gewicht van de bestrating een doorslaggevende factor is. Daarom zochten ze naar een klimaatadaptieve oplossing voor de wijk Arica. Zo kwamen ze op de WaterStraat terecht, waar hun uiteindelijke keuze viel op de Bufferblocks. Door de holle ruimtes is het gewicht van ongevulde Bufferblocks ongeveer gelijk aan het gebruikelijke Bims, een licht ophoogmateriaal.

HittePlein casus: Opslaan en hergebruik regenwater
De ondernemers van Field Factors behoren tot de eerste ‘bewoners’ van de WaterStraat. Ze hebben er hun Bluebloqs getest, een oplossing voor het vasthouden, zuiveren en opslaan van regenwater zodat het hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld irrigatie. Dit biedt zowel een oplossing voor wateroverlast als droogte. Na de eerste onderzoeken en testen op The Green Village is deze technologie opgeschaald naar Spangen, om het voetbalveld van Sparta Rotterdam met regenwater te irrigeren.

Heb jij een klimaatadaptieve innovatie die jij graag in ons fieldlab wilt testen? Neem contact op met Willy Spanjer, Project manager Klimaatadaptatie & Circulaire economie, +31(0)6 14 60 96 31 en willy.spanjer@thegreenvillage.org . Ben je benieuwd naar de innovaties die er al liggen? Doe de Klimaatadaptieve tour op ons terrein.

Meer informatie vindt u op:
The Green Village TU Delft

Volgend artikel