Afscheid Carel Stolker als bestuurder van Leiden-Delft-Erasmus

stolkerVandaag, op 8 februari 2021 neemt prof.mr. Carel Stolker afscheid als voorzitter van het College van Bestuur en rector-magnificus van de Universiteit Leiden. Hij was in deze functies een groot voorvechter van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ondertekening Gemeenschappelijke Regeling LDE
De ondertekening van de LDE Gemeenschappelijke Regeling door toenmalige collegevoorzitters Stolker, Van der Meer Mohr en Van den Berg in 2014.

‘Samenwerken is uiteindelijk een kwestie van elkaar vertrouwen en ook een beetje vriendjes worden’, zei Stolker in zijn toespraak tijdens de Leidse dies in 2016 toen hij het over de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit had. ‘Het gaat erom de wereld een beetje veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardiger te maken. En daarvoor is die samenwerking nodig’.

Bundelen van disciplines om belangrijke wetenschappelijke- en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan

En aan het bevorderen van die samenwerking heeft Stolker veel gedaan. Daarbij verschoof de aandacht van het maken van één grote universiteit die het heel goed zou doen in de Shanghai-ranking, naar het bundelen van disciplines om belangrijke wetenschappelijke- en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dit resulteerde in de zomer van 2019 in een nieuwe strategie van de LDE-universiteiten waarin vier maatschappelijke thema’s de leidraad zijn voor het gemeenschappelijk handelen: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society.

Lees Carel Stolkers brief-voor-de-toekomst: 'Leiden-Delft-Erasmus, 1 groot wetenschappelijk powerhouse!'

   We kunnen niet meer zonder elkaar. En we zijn in staat om verder te kijken dan onze eigen belangen.'

De onvermijdelijke zijwind die zo nu en dan opsteekt, heeft de samenwerking tussen de drie Zuid-Hollandse universiteiten niet kunnen deren. Het advies van de Commissie Van Rijn om te investeren in bèta-techniek door elders in het universitaire systeem geld weg te halen, was overigens een spannend moment. Stolker reageerde daarop met de woorden: 'We kunnen niet meer zonder elkaar. En dat geldt ook voor andere instellingen in den lande. Dat wij elkaar al hadden gevonden in de fase hiervoor heeft zeker geholpen, maar we zijn dus kennelijk in staat om verder te kijken dan onze eigen belangen.'

 

Geloof in samenwerking, verbindend vermogen en visie op rol van de universiteit

Leiden-Delft-Erasmus Dean prof.dr. Wim van den Doel benadrukt de belangrijke rol van Stolker voor de alliantie: 'De Leiden-Delft-Erasmus-Universiteiten zijn drie sterke merken van wereldformaat en LDE is een begrip geworden én een voorbeeld voor andere universitaire samenwerkingsverbanden. Daar heeft Stolkers sterke geloof in samenwerking, zijn verbindend vermogen en zijn visie op waar de universiteit voor staat - en rake verwoording hiervan op Twitter - een zeer grote bijdrage aan geleverd. ' Alle betrokkenen van Leiden-Delft-Erasmus willen hem daarvoor hartelijk bedanken. 

Tim van der hagenDankwoord namens het Leiden-Delft-Erasmus bestuur

Vanuit de TU Delft dankt rector magnificus en voorzitter van het Leiden-Delft-Erasmus-bestuur, prof.dr.ir. Tim van der Hagen, Stolkers grote inzet voor de samenwerking in Zuid-Holland: ‘In het tijdperk-Stolker heeft onze strategische alliantie het ene succes na het andere geboekt, van gemeenschappelijke opleidingen tot gezamenlijke onderzoekprogramma’s en -infrastructuur. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en gaan de komende jaren voortbouwen op het ijzersterke fundament dat Carel achterlaat.’

Prof. dr. Ed Brinksma, collegevoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam, voegt daar aan toe: 'Carel heeft door zijn persoonlijke stijl, met veel aandacht voor mensen en communicatie, èn zijn bestuurlijke gedrevenheid, heel veel voor de LDE-samenwerking betekend, barrières geslecht en bruggen gebouwd. Ik zie ernaar uit om met zijn opvolgster, Annetje Ottow, verder te werken aan het succes van onze samenwerking.'

Carel Stolker schreef voor ons een ‘brief voor de toekomst’ waarin hij de kracht van de alliantie en zijn visie op de samenwerking verwoordt. 

Volgend artikel