Festival van de Toekomst

Startdatum
Einddatum
Locatie
Fokker terminal

festival vd toekomst

De provincie Zuid-Holland wil de meest toekomstbestendige provincie van Nederland worden en nodigt ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers uit voor het Festival van de Toekomst. Op donderdag 13 september 2018 gaan we aan de slag voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

De samenwerkende universiteiten Leiden-Delft-Erasmus zijn aanwezig met een presentatie van Dr. Jiska Verschoor van het Centre for BOLD Cities en Prof. dr. Ellen van Buren van het Centre for Sustainability.  

Ethiek en big data 13:30 - 14:30

Wat gebeurt er allemaal met data en is dit ethisch verantwoord? Er poppen allerlei citizen engagement-initiatieven op om inwoners te betrekken bij het thema big data in de stad. Hoe zit het met jouw datawijsheid? Dr. Jiska Engelbert, van Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, gaat hier graag het gesprek met jou over aan. Het doel van deze werksessie is om ons denken en onze aannames over de relatie tussen de inwoner, de stad en big data kritisch onder de loep te nemen. We doen dat vanuit een ethische insteek. Van wie is de (big) data? En van wie is de stad?
 

Binckhorst Noordwest: 10 circulaire tips 14:45 - 15:35

De combinatie van wonen en werken in de Binckhorst maakt dat de obstakels alleen worden overwonnen door nauwe samenwerking. Op de Binckhorst werken bedrijven, bewoners en onderzoekers samen aan een circulaire gebiedsontwikkeling met steun van ACCEZ (Accelerating Circulair Economy Zuid Holland). Prof. Dr. Ellen van Bueren (TU Delft) neemt je mee naar de Binckhorst en geeft 9 tips voor circulaire gebiedsontwikkeling. Daarna horen we graag jouw 10e tip voor ontwikkelingen op het terrein van bijv. techniek, waarde modellen of het betrekken van burgers in deze werksessie.
 

Bekijk het volledige programma op: https://www.pzhevents.nl/fvdt18/programma