Investering uit Groeifonds geeft economie in Zuid-Holland forse impuls

LDE

De Zuid-Hollandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij de investeringen uit het Nationaal Groeifonds die het demissionaire kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Het geld komt ten goede aan verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial Intelligence.

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, Jaap Smit is blij met de toekenning van de financiële middelen: “Dit is een erkenning van de positie van Zuid-Holland als motor van de Nederlandse economie waar 25% van de nationale boterham wordt verdiend. De motor haperde en nu sluit ook het kabinet zich aan bij de plannen van 80 Zuid-Hollandse overheden, bedrijven en kennisinstellingen om te investeren in de regionale economie. Hier gaat heel Nederland de vruchten van plukken.”

Tim van der HagenTim van der Hagen, Voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft sluit zich hier mede namens collegevoorzitters van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam bij aan: “Als kennisinstellingen zijn we blij met deze aangekondigde investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. Ze zijn hard nodig om de innovatiekracht en economie van Zuid-Holland beter te benutten, waar wij gezamenlijk met kennisinstellingen uit Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden aan bijdragen."

   De investeringen zijn hard nodig om de innovatiekracht en economie van Zuid-Holland beter te benutten, waar wij gezamenlijk met kennisinstellingen uit Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden aan bijdragen."

Van der Hagen vervolgt: "Op de TU Delft Campus werken we samen met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen zeer intensief aan het versterken van onze ecosystemen rond AI, Health, Quantum, Chemie en Energie, waarmee ook het enorme potentieel van deze onderwerpen voor Zuid-Holland en de rest van Nederland omgezet wordt in een duurzame, veilige en leefbare toekomst. Investeringen in kennis en innovatie, gezondheidsdata infrastructuur, de energie-infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld het OV versterken onze regionale ecosystemen.”

Lees meer