De brug slaan tussen wetenschap en beleid in Den Haag Zuidwest

Er zijn ambitieuze plannen gemaakt om de regio Den Haag Zuidwest te transformeren van een gebied met complexe, maatschappelijke problemen naar een sterk bloeiende omgeving. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity en de Gemeente Den Haag slaan de handen ineen om verschillende maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 

Door de nieuw opgerichte scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest, een platform waar academische kennis wordt gebruikt om impact te creëren in de praktijk, levert het LDE Centre Governance of Migration and Diversity een positieve bijdrage aan de regio Den Haag Zuidwest. 

zuidwest

Kansrijke samenwerkingen

Het gebied Zuidwest wordt gekenmerkt door relatieve armoede, lage sociale mobiliteit, verouderde infrastructuur en sociale dilemma’s. De gemeente wil het gebied herontwikkelen tot een sterke en veerkrachtige omgeving. Hernieuwde aandacht voor ontwikkeling wordt gestimuleerd door de Regiodeal. De Regiodeal is een vierjarig project, gesubsidieerd door de lokale en nationale overheid, met als doel om regio's met complexe maatschappelijke uitdagingen te versterken. Drie pijlers vormen de basis van het project: (1) versterken van de samenleving en stimuleren van participatie, (2) vitale bewoners en (3) activeren, leren en werken.

   De thema's die door de gemeente  zijn uitgelicht zijn gecompliceerde vraagstukken die uitvoerige analyses behoeven; dit vraagt om multidisciplinaire samenwerkingen.

Onderzoek voor beleid

mandy koenraadsMandy Koenraads, coördinator van de scriptiewerkplaats legt het belang van het project uit voor zowel de gemeente als de betrokken universiteiten: 'De thema's die door de gemeente zijn uitgelicht zijn gecompliceerde vraagstukken die uitvoerige analyses behoeven; dit vraagt om multidisciplinaire samenwerkingen. Hier komt de Leiden-Delft-Erasmus-alliantie om de hoek kijken. Het brengen van wetenschappelijke inzichten bij complexe maatschappelijke uitdagingen is zowel voor de gemeente als voor de studenten van meerwaarde. Dit legt de basis voor scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest. Het verbindt studenten met zowel de gemeente als de buurt.’

Masterstudenten gebruiken de praktische maatschappelijke uitdagingen van de Gemeente Den Haag als uitgangspunt voor het formuleren van academische onderzoeksvragen. Vervolgens vertalen de masterstudenten hun onderzoeksbevinding tot goed onderbouwde en geïntegreerde beleidsaanbevelingen. De gemeente ontvangt beleidsaanbevelingen uit empirisch onderzoek en de masterstudenten krijgen de unieke kans om academische kennis concreet toe te passen in de praktijk.

Kick-off 

‘De scriptiewerkplaats had een uitstekende kick-off, met bestuurlijke inbreng van de Haagse wethouder Martijn Balster en de aanwezigheid van hoogleraren Olaf van Vliet, Thea Hilhorst en Peter Scholten vanuit het LDE Centre. De kick-off zorgde voor een betekenisvolle interactie tussen studenten en beleidsmakers. Door deze directe betrokkenheid werden de beleidsmedewerkers meegenomen in het wetenschappelijke proces. Studenten leerden maatschappelijke uitdagingen te interpreteren en te vertalen naar academische theorie.'

Inmiddels heeft de eerste lichting studenten de masterscriptie succesvol afgerond. De studenten van het Leiden-Delft-Erasmus masterprogramma Governance of Migration and Diversity richtten hun onderzoeksonderwerpen op publieksparticipatie, beleidsevaluatie en de beleving van sociale veiligheid.

De volgende lichting studenten zal dit najaar starten bij de scriptiewerkplaats. Om meer interdisciplinaire interactie en frisse perspectieven te stimuleren wordt het programma langzaam uitgebreid met andere masterstudenten vanuit alle Leiden-Delft-Erasmus Universiteiten. Zo is de scriptiewerkplaats momenteel opengesteld voor andere masters, zoals Bouwkunde van TU Delft en Bestuurskunde van Universiteit Leiden.

Burgerinteractie

tirza pulleman

Een van de doelstellingen van de Gemeente Den Haag is om het participatiebeleid gericht op de bewoners te verbeteren. De participatie van burgers in het beleidsproces zal naar verwachting projecten toegankelijker maken en de sociale cohesie in achterstandswijken vergroten. Tirza Pulleman, een van de eerste studenten van de scriptiewerkplaats, onderzocht hoe deze burgerinteractie er in de praktijk uitziet en in hoeverre participatie het contact tussen bewoners stimuleert.

De afgestudeerde Master Governance of Migration legt uit: ‘Ik heb onderzoek gedaan naar het beleid van de Gemeente Den Haag om burgerparticipatie in te zetten voor het verbeteren van de sociale cohesie in achterstandswijken van Den Haag Zuidwest. Specifiek bezocht ik twee lokale participatieprojecten in Bouwlust en Moerwijk en sprak ik met de deelnemers om te kijken of hun deelname hun sociale contacten en buurten verbeterde.’

‘Door deel uit te maken van de scriptiewerkplaats kon ik onderzoek doen dat duidelijk geworteld is in de echte wereld, omdat mijn onderwerp draaide om een ​​vraagstuk waar de Gemeente Den Haag en vele anderen op dit moment mee bezig zijn. Het gaf me ook de kans om een ​​scriptie te maken met impact, aangezien mijn resultaten en aanbevelingen aan de gemeente zullen worden gepresenteerd. Dat maakte het afstudeertraject nog waardevoller.’

Ontdek wat de beleidsaanbevelingen van Tirza Pulleman zijn, evenals inzichten van andere studenten van de eerste afstudeergroep van The Hague Zuidwest Thesis Hub. Op donderdag 28 oktober worden de resultaten van de scriptiewerkplaats-projecten en de uitgebreide evidence-based inzichten voor het verbeteren van de beleidsvorming gepresenteerd aan de Gemeente Den Haag. Deze eindpresentatie heeft als doel de verbinding tussen wetenschap en praktijk te versterken.


Op dinsdag 12 oktober vindt weer een Leiden-Delft-Erasmus Talks plaats. Prof. Peter Scholten en Mandy Koenraad van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity geven hierin een presentatie over de Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest. U bent van harte welkom om deze Zoom-sessie bij te wonen.

Aanmelden

Volgend artikel