Internationale conferentie - Port City Futures - Delft

Startdatum
Einddatum
Locatie
Schielandshuis en Museum Rotterdam en TU Delft

haven

Van 17 t/m 19 december 2018 vindt de internationale conferentie Port City Futures plaats in Rotterdam en Delft. Het congres wordt georganiseerd onder leiding van Carola Hein, hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde TU Delft en tevens bestuurslid van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Metropolis and Mainport, in samenwerking met Maurice Jansen, senior onderzoeker aan het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics en Paul van der Laar, directeur van Museum Rotterdam.

Deze conferentie is gewijd aan de relatie tussen steden en havens. Historisch gezien zijn havens en steden, in onderlinge verbondenheid, onderhevig geweest aan grote transformaties. Deze verbondenheid blijft ook in de toekomst relevant. Een sterke havenstadcultuur kan helpen bij ruimtelijke vraagstukken die ontstaan door hedendaagse ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaatverandering, de opkomst van nieuwe technologieën en veranderde werkomstandigheden. Haven, stad en regio kunnen zich, binnen deze context van grote transformaties en een beperkt beschikbare ruimte, het beste gezamenlijk ontwikkelen.

Haven-Stad-relaties

Om deze hypothese over de ontwikkeling van havensteden te toetsen en een lange termijn-onderzoeksagenda te ontwikkelen, gaan haven-, stads- en regionale stakeholders en academici uit verschillende havensteden met elkaar in gesprek. Zij vergelijken hierbij de ervaringen van hun eigen havenstad met die van Rotterdam. Het doel van deze discussies over haven-stad-relaties is te leren van het verleden, hedendaagse problemen in kaart te brengen en toekomstige kansen te verkennen. Specifiek zal worden ingegaan op het identificeren van de belangrijkste stakeholders van een havenstad. Ook het definiëren van de politieke, economische, sociale en culturele omgevingen van de havenstad komen op deze conferentie aan bod. Daarnaast maakt een speciale bustour langs diverse plekken in de havenstad Rotterdam onderdeel uit van het programma.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

schielandshuis

De conferentie vindt op meerdere locaties plaats:

17 December 2018: Museum Rotterdam, Rodezand 26, 3011 AN Rotterdam, TBD
18 December 2018: Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam, Filmzaal
19 December 2018 ochtend: Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam, Filmzaal
19 December 2018 middag: Bouwkunde TU Delft Julianalaan 134, 2618 BL Delft, Berlagezaal / BK Expo

Voor meer informatie neem contact op met Tino Mager, faculteit Bouwkunde TU Delft, via portcityfutureconference2018-bk@tudelft.nl

Registreer hier voor deze conferentie

Volgend artikel