Samenwerking tuinbouwsector en Leiden-Delft-Erasmus voor masterstudenten

Start studentenonderzoeksprogramma rond duurzame voedselproductie in Zuid-Holland

Nederland is door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden dé kraamkamer voor innovaties in de tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Het Westland is een van de pijlers onder de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Het is ook een gebied met grote kansen voor de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam: het biedt een scala aan wetenschappelijke vraagstukken en banen voor de huidige en toekomstige studenten. Dit vraagt om een structurele samenwerking tussen de sector en de universiteiten.

Hermans Tukker TKI CFS

De eerste stap werd op 1 oktober 2018 gezet met het ondertekenen van een intentieverklaring voor samenwerking tussen Topsector T&U en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Topsector T&U initieert, programmeert en financiert publiek en privaat onderzoek op het gebied van kennis en innovatie. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability is een strategische alliantie van drie universiteiten op het gebied van circulaire economie.

De twee organisaties gaan samenwerken aan onderzoeksprogramma’s voor masterstudenten aan de drie universiteiten rondom het thema ‘Duurzame Voedselproductie’, een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overeenkomst werd op 1 oktober 2018 ondertekend op het Provinciehuis in Den Haag tijdens het Circular Economy Research Symposium van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

Loek Hermans, boegbeeld van Topsector T&U: ‘De samenwerking tussen de topsector en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability zal er voor zorgen dat studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen met ons de innovativiteit en duurzaamheid van het tuinbouwcluster in Zuid-Holland gaan versterken. Masterstudenten ondersteunen MKB-ondernemers met innovatievraagstukken, waarbij de resultaten van hun onderzoek breed binnen de sector verspreid zullen worden. Voor ondernemers en studenten een goede zaak.’

De tuinbouwsector is nog vrij onbekend onder universitair studenten in Leiden, Delft en Rotterdam, ondanks de nabijgelegen tuinbouw in Zuid-Holland. Met de opkomst van onder andere digitalisering en globalisering en vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid zoekt de tuinbouwsector nadrukkelijk de verbinding met wetenschappelijke kennis en werknemers. Het is daarom een goede stap dat er afstudeermogelijkheden worden gecreëerd die gericht zijn op de groene sector. De onderzoeksprogramma’s die over de tuinbouw gaan worden geclusterd in de ‘Greenport Hub’, een van de kennis- en innovatiehubs van het Centre for Sustainability.

Prof. dr Arnold Tukker, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability: ‘Door klimaatverandering is er steeds minder vruchtbaar land beschikbaar voor voedselproductie. Ondertussen stijgt de wereldbevolking. Vraagstukken waarmee de studenten aan de slag gaan zijn: hoe kunnen we met minder land toch duurzaam genoeg voedsel produceren met de benodigde nutriënten? Hoe maken we materiaal- en energiestromen circulair? Welke businessmodellen passen hierbij? We bestuderen dit overigens in Zuid-Holland, maar de oplossingen zijn mondiaal toepasbaar.’


hubs

Studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid werken samen in een hub

Tijdens het Circular Economy Research Symposium van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability konden de ruim 150 deelnemers kennismaken met de vier hubs van het centre. Een hub is een groep van studenten en onderzoekers van de universiteiten Leiden-Delft-Erasmus en externe partijen (opdrachtgevers) zoals bedrijven en gemeenten. Ieder jaar kunnen zich weer deelnemers aanmelden voor de hubs. Per hub is er plek voor zes studenten, twee per universiteit. Dit zijn de hubs van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability:

  • De Inclusive City Hub houdt zich bezig met de vraag hoe je ontwerpt voor het welzijn van inwoners van Rotterdam en Den Haag en hen betrekt bij de circulaire economie in de stad. Lees meer >
  • De Resilient City Hub richt zich op milieuvraagstukken zoals verkeer, energie, bouwmaterialen en afval in de stad. Lees meer >
  • De Greenport Hub gaat over tuinbouw, voeding en andere groene vraagstukken, met name in het Westland. Lees meer >
  • De Circular Industries Hub onderzoekt het circulair maken van de industrie in Zuid-Holland Lees meer >
Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Volgend artikel