Startbijeenkomst Health & Well-Being - De Digitale Samenleving - Leiden

Startdatum
Einddatum
Locatie
City Resort Leiden, Bargelaan 180 Leiden (naast CS)

Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden) en Medical Delta-hoogleraar en -voorzitter Ton van der Steen organiseren op 7 november in Leiden een gezamenlijke startbijeenkomst over het thema Health & Well-Being, onderdeel van het VSNU-onderzoeksprogramma De Digitale Samenleving.

In 2017 zijn verschillende thema’s van De Digitale Samenleving gelanceerd, waaronder Health & Well-being. De universiteiten hebben specifieke thema’s/programmalijnen geadopteerd, waarbij de rectoren van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en TU Delft onder meer het thema Health & Well-being als een van de gezamenlijke LDE-speerpunten hebben gekozen. Universiteit Leiden is in de persoon van Andrea Evers landelijk mede-trekker van dit thema. Gezien de nauwe aansluiting bij het Medical Delta-netwerk organiseren we deze bijeenkomst gezamenlijk, om de beide initiatieven optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

Het doel van deze bijeenkomst is om in LDE-verband de invulling van het programma nader uit te werken, het netwerk te versterken en mogelijke behoeften te inventariseren op het thema Health & Well-being van de Digital Society. Dit kan een breed scala aan (sub)thema’s omvatten, zoals bijvoorbeeld data science and security, eHealth en zelfmanagement, prediction models en machine learning op het gebied van Health & Well-being.

Er zullen ook verbanden worden gelegd met de andere Digital Society-onderzoeksthema’s, zoals Responsible Data Science, Safety and Security and Digital Cities & Communities.  Tevens wordt de aansluiting met het Medical Delta-netwerk in kaart gebracht, met een mogelijke verbreding naar thema’s die momenteel nog minder aandacht krijgen.

PROGRAMMA 15:00 - 18:-00 uur:

- Welkom (Andrea Evers, Ton van der Steen)
- Introductie van het Digital Society Programma, Health & Well-being
- Discussie thema’s
- Brainstorm en discussie
- Wrap-up en vervolg
- Gelegenheid tot bijpraten onder het genot van een hapje en drankje

DOELGROEP:

Hoogleraren of principal investigators van onderzoeksgroepen op het gebied van Health & Well-being van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam zijn van harte uitgenodigd. Het is ook mogelijk om een vervanger te sturen.

Aanmelding en meer informatie: info@medicaldelta.nl en tel. 06-24928919.

Volgend artikel