Summer school over vernieling van cultureel erfgoed, mensenrechten en internationaal recht

De eerste editie van de summer school over Heritage Destruction, Human Rights and International Law  vond plaats in Den Haag van 27 augustus tot 1 september 2018. Het was voor het eerst dat het Grotius Centre for International Legal Studies en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development de handen ineen hebben geslagen voor een onderwijsinitiatief, in samenwerking met UNESCO. De resultaten waren inspirerend.

cursisten

Het unieke programma gaf een breed overzicht van erfgoedbescherming in het internationale recht met een bijzondere nadruk op erfgoedvernietiging. Het opzettelijk vernietigen van cultureel erfgoed is een internationaal onrecht en een oorlogsmisdaad en mogelijk een misdaad tegen de mensheid. Erfgoed heeft tegenwoordig ook in toenemende mate een mensenrechtendimensie. 

Deelnemers waren betrokken bij één van de meest actuele debatten over de rol van internationaal recht in erfgoedvernietiging.  Deelnemers kregen een goed begrip hoe erfgoed wordt beschermd in het internationale recht; de richtlijnen die die bescherming regelen in gewapende conflicten en in vredestijd; het verband tussen erfgoed en mensenrechten, en de toenemende jurisprudentie van internationale strafhoven die te maken hebben met erfgoedvernietiging.

De deelnemers in dit eerste jaar waren erfgoed- en rechtenpromovendi, personeel van het Internationaal Strafhof en UNESCO, een diplomaat, een advocaat die betrokken is bij de Krimgoudzaak, medewerkers van ministeries en een reeks andere inspirerende professionals en studenten met een gedeelde interesse in dit grensoverschrijdende onderwerp: een die de verschillende disciplines overstijgt. De summer school had een indrukwekkende groep sprekers en docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers uit het vakgebied en praktijkprofessionals van het Internationaal Strafhof, het Joegoslaviëtribunaal en UNESCO. Daarnaast was er een zeer betrokken groep deelnemers uit meer dan 20 landen, afkomstig van diverse disciplines en met uiteenlopende expertise.

Ondanks de normatieve ontwikkelingen die op wereldniveau plaatsvinden, de wetenschappelijke interesse voor dit onderwerp en het toenemende maatschappelijke bewustzijn, is er nog steeds een tekort aan beschikbare academische vakken over dit onderwerp. Daarom was er voor de summer school dan ook zoveel belangstelling. Vanwege de grote vraag en de positieve feedback van de deelnemers zijn de wetenschappelijke coördinatoren, Amy Strecker en Joseph Powderly, nu bezig met het plannen van de cursus van volgend jaar.

Meer informatie vindt u op:
Centre for Global Heritage and Developement
Grotius Centre for International Legal Studies
Universiteit Leiden

Volgend artikel