Groeiend aanbod van gezamenlijk onderwijs geeft student brede blik

Studeren aan de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam betekent ook toegang tot een aantrekkelijk aanbod van gezamenlijke opleidingen. En dat aanbod neemt alleen maar toe. Goed nieuws voor studenten. Maak kennis met het Leiden-Delft-Erasmus onderwijs!

Vanuit de samenwerking Leiden-Delft-Erasmus zijn er masters, bachelors en minoren ontwikkeld, gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, digitalisering en vergrijzing. Vraagstukken waar een multidisciplinaire insteek vaak tot meer en betere oplossingen leidt. 

lDE minoren

Leren van docenten en studenten uit andere vakgebieden

De docenten van deze opleidingen komen van alle drie de universiteiten, evenals de studenten zelf. Zo leren toekomstige juristen uit Leiden van ingenieurs uit Delft, werktuigbouwkundigen uit Delft van sociologen uit Rotterdam , economen uit Rotterdam van wiskundigen uit Leiden. 

En dat betekent niet alleen een verbreding van kennis maar ook ervaring met multidisciplinair samenwerken en het waarderen van perspectieven vanuit andere vakgebieden. Kortom, Leiden-Delft-Erasmus studenten ontwikkelen een brede blik.

Uitbreiden aanbod Leiden-Delft-Erasmus Universities

Het aanbod van Leiden-Delft-Erasmus Universities zal komende jaren verder worden uitgebreid. Daarnaast willen de universiteiten al het onderwijs beter toegankelijk maken voor alle studenten zodat het volgen van vakken bij een van de partners een heel vanzelfsprekende keuze wordt.

Volgend artikel