PODCAST: Centre for BOLD Cities over data en re-integratie

BOLDcast is de nieuwe podcast van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. In de projecten van BOLD Cities werken wetenschappers uit verschillende disciplines (o.a. data science, bestuurskunde en sociologie) samen in projecten rondom maatschappelijke kwesties. 

Gezamenlijk doen zij onderzoek naar de mogelijke inzet van data voor stedelijke vraagstukken, en de vragen en ethische kwesties die daarmee gepaard gaan. In BOLDcast bespreekt journalist Inge Janse deze vraagstukken en de rol die data daarbij kan spelen met BOLD Cities-onderzoekers en hun samenwerkingspartners.

De eerste aflevering van BOLDcast gaat over re-integratie op de arbeidsmarkt, een notoir lastig vraagstuk waar elke gemeente mee te maken krijgt. Gemeenten proberen hun bijstandsgerechtigden op een duurzame manier weer aan het werk te helpen, maar dat is een lastig proces dat lang niet altijd succesvol is. De inzet van data zou daarbij kunnen helpen, maar mag dat ook altijd? En welke gevaren liggen daarbij op de loer?

Luister naar de BOLDcast

   Je kunt niet zomaar alles aan elkaar koppelen; je moet je data op orde hebben”
- Maarten van Kooij, strategisch adviseur Werk & Inkomen (Gemeente Rotterdam)

Liesbet van Zoonen (wetenschappelijk directeur van het Centre for BOLD Cities) en Maarten van Kooij (strategisch adviseur Werk & Inkomen bij de gemeente Rotterdam) werkten intensief samen in het project ‘Re-integratie in BOLD cities’. In dit project werkte een team van BOLD Cities-onderzoekers samen met onderzoekers en adviseurs van de gemeente Rotterdam. Het team koppelde gemeentedata aan CBS-data om zo te bekijken of met behulp van deze gegevens zichtbaar kon worden welke aanpak nu het beste werkt voor welke bijstandsgerechtigde. In de podcastaflevering vertellen Van Zoonen en Van Kooij over hun ervaringen en de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

Liesbet van Zoonen

    Met data alleen los je je probleem niet op. Denk je dat wél, dan kom je in een hele hoop ellende terecht”
- Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur Centre for BOLD Cities

BOLDcast

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Volgend artikel