Verbinding kennis en economie in Zuid-Holland

Het door de ministers Wiebes en Hoekstra gepresenteerde Nationaal Groeifonds is een belangrijke impuls om het verdienvermogen en werkgelegenheid op de lange termijn veilig te stellen, zeggen Zuid-Hollandse topbestuurders.

De plannen van het kabinet om lange termijn-investeringen te doen in de Nederlandse economie sluiten aan op de regionale inspanningen in Zuid-Holland. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeren samen fors in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is partner.

   Artificial Intelligence (AI) en Cybersecurity zijn daarin twee absolute topprioriteiten. Kennis, expertise en innovaties zijn in onze regio volop aanwezig.

bruinesSaskia Bruines, wethouder Economie in Den Haag: "De digitalisering heeft een enorme vlucht genomen. De coronacrisis heeft dat alleen maar versneld. Dat heeft grote gevolgen voor de toekomst van onze economie. Artificial Intelligence (AI) en Cybersecurity zijn daarin twee absolute topprioriteiten. Essentieel voor het vestigingsklimaat en verdienvermogen van Den Haag en de regio. Kennis, expertise en innovaties zijn in onze regio volop aanwezig. We hebben toonaangevende startups, scaleups en grote bedrijven. Maar ook de universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam, de hogescholen, TNO, een Security Delta en talrijke (inter)nationale overheidsorganisaties die op dit gebied actief zijn.

In onze regio is veel juridische kennis die belangrijk is voor de beantwoording van ethische vraagstukken rondom AI. Deze kennis moeten we benutten om onze regionale topsectoren en het brede MKB versneld vooruit te helpen in de digitalisering. Dat kan door gezamenlijk plannen te maken en publieke en private investeringen te bundelen in meerjarige investeringsprogramma's. Het Nationaal Groeifonds kan daarin als aanjager fungeren."

paul de kromPaul de Krom, CEO van TNO: “TNO juicht het toe dat het Kabinet de komende jaren extra investeert in onderwijs, infrastructuur, onderzoek en innovatie. Dat kan voor de regio Zuid-Holland en andere regio’s een belangrijke investeringsimpuls betekenen. Voor Zuid-Holland denk ik bijvoorbeeld aan het belang van het investeren in quantumtechnologie via Qu Tech in Delft. Ik zie grote kansen om Nederland uit de crisis te innoveren door gericht in te zetten op een aantal sleuteltechnologiëen zoals Quantum maar ook bijvoorbeeld, Artificial Intelligence, Waterstof en Ruimtevaartinstrumentatie. TNO heeft daar in samenwerking met veel partners al voorstellen voor klaar liggen. Wat ons betreft gaan we zo spoedig mogelijk aan de slag.

   Economie en welzijn in Zuid-Holland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op kennisontwikkeling'

Hester BijlHester Bijl is  vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden en vanaf 8 februari volgend jaar rector magnificus. Ook zij onderschrijft het belang van investeren in kennisontwikkeling: “Onze economie en het welzijn in Zuid-Holland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op kennisontwikkeling. Als universiteit leveren we hieraan een grote bijdrage. We werken intensief samen met partners en doen dat bijvoorbeeld met veel succes met kennisintensieve bedrijven in het Leiden Bio Science Park. Ook met overheden en met andere kennisinstellingen bundelen we krachten, zoals bijvoorbeeld in LDE Universities (Leiden, Delft en Erasmus) waarin we samenwerken binnen een actueel thema als Artificial Intelligence. Ik ben ervan overtuigd dat we als Universiteit Leiden volop kunnen bijdragen aan de economie en kijk uit naar de resultaten van de gezamenlijke Groeiagenda Zuid Holland”

Een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeert samen in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. In de coalitie zitten naast de MRDH bijvoorbeeld universiteiten, Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, PZH, Shell, Havenbedrijf, HTM, Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, etc. De Groeiagenda Zuid-Holland bevat concrete investeringen en acties uit Zuid-Holland en biedt voor het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities.

Dit artikel is overgenomen van de website van MRDH

Meer informatie vindt u op:
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Volgend artikel