Roland Ortt bijzonder hoogleraar Stedelijk Innovatiemanagement

Ronald Ortt
Dr. Roland Ortt wordt per 1 mei 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijk Innovatiemanagement bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het betreft een deeltijd benoeming.

Echte verandering in een stad vereist een combinatie van nieuw beleid, nieuwe gedragspatronen van belangengroepen en nieuwe bedrijfsmodellen van betrokken bedrijven en organisaties. Hoe kunnen die verschillende typen innovaties worden gecombineerd in de praktijk?

Dit is een van de centrale vragen bij deze leerstoel die is ingesteld vanwege de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) en wordt ingebed bij het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities.

   Studenten en andere onderzoekers gaan participeren in lopende innovatieprocessen.'

De leerstoel ‘Stedelijk Innovatiemanagement’ heeft als doel meer zicht te krijgen op de innovatieprocessen in een stedelijke omgeving om daarmee met kennis bij te dragen aan versterking van innovaties in steden. Dit is nodig want door een sterke groei van het aantal wereldburgers dat in steden woont ontstaan problemen, zoals congestie, vervuiling, segregatie en criminaliteit, die vragen om innovatieve oplossingen.

pexels'Ik streef daarbij naar een sterke verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs. Studenten en andere onderzoekers participeren in het onderzoek naar historische innovatieprocessen en gaan ook participeren in lopende innovatieprocessen.' aldus Roland Ortt.

Prof. Karel Luyben, voorzitter van de STT en voormalig rector van de TU Delft, is blij met de leerstoel en de benoeming: 'Als kennis- en expertisecentrum voor toekomstverkenning en methodiekontwikkeling vinden we het van groot belang om intensieve banden te behouden met de onderzoekswereld. Naast de toekomstverkenningen die wij zelf uitdragen, willen wij ook graag wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. De stedelijke omgeving is voor ons een belangrijk thema, temeer omdat enkele steden bij de STT zijn aangesloten.'

   Echte verandering in een stad vereist een combinatie van nieuw beleid, (institutionele innovatie), nieuwe gedragspatronen van belanghebbenden (sociale innovatie) en nieuwe bedrijfsmodellen'

Historisch inzicht voor nieuwe innovatie

Ortt gaat allereerst op zoek naar hoe een innovatieproces verloopt: 'Het uitgangspunt is dat innovatie verschillende processen omvat, elk met hun eigen tijdslijn. Innovatie is namelijk een combinatie van korte termijn projecten die samen een lange termijn patroon van technologieontwikkeling en verspreiding in gang zetten'.

Vervolgens wordt gezocht naar de relevante partijen, factoren en mechanismen die het verloop en de uitkomst van innovatieprocessen bepalen. 'Technologische innovatie komt niet in isolatie tot stand. Echte verandering in een stad vereist een combinatie van nieuw beleid, (institutionele innovatie), nieuwe gedragspatronen van belanghebbenden (sociale innovatie) en nieuwe bedrijfsmodellen (businessmodelinnovatie) van betrokken bedrijven en organisaties. Dan is de vraag: Hoe kunnen die verschillende typen innovaties worden gecombineerd in de praktijk?'.

Tenslotte wil Ortt erachter komen wat de mogelijkheden zijn voor gemeentes om innovatie te stimuleren, bij te sturen of erop in te spelen. Ortt 'Ik ga op zoek wat de visie is en wat de doelen zijn van steden ten aanzien van innovatie. Om daarmee te laten zien welke mogelijkheden de verschillende overheden hebben om innovatieprocessen in banen te leiden.'

Samenwerking

De leerstoel is een samenwerking tussen de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), het Leiden-Delft-Erasmus (LDE)-instituut BOLD Cities en verschillende steden in de regio Rijnmond en Zuid-Holland. 

'Voor BOLD Cities betekent de leerstoel een verdere verankering van de samenwerking met praktijkpartners en een verdieping van het wetenschappelijk onderzoek rond stedelijke innovatie. De benoeming van Roland Ortt zal ons onderzoek over het management van nieuwe stedelijke technologieën verder ontwikkelen, en onze studenten dichter bij de actuele praktijk brengen', aldus professor Liesbet van Zoonen, academisch directeur van BOLD Cities.

Over Roland Ortt

Dr. Roland J. Ortt (1964) is universitair hoofddocent technologie- en innovatiemanagement aan de faculteit Techniek Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor werkte hij als R&D manager voor een telecommunicatiebedrijf. Hij publiceerde in het Journal of Product Innovation Management, het Market Research Society en het International Journal of Technology Management. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van technologieën, en op niche-strategieën om high-tech systemen te commercialiseren. Roland werkt samen met Stichting Toekomstbeeld der Techniek, is tevens decaan van het Europese NiTiM-netwerk van onderzoekers in innovatie- en technologiemanagement en is lid van het bestuur van de ICE-conferentie, de IAMOT-conferentie en van de redactieraad van Transactions on Engineering Management.

De leerstoel Stedelijk innovatiemanagement is ondergebracht bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en bij Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.  Dit centre doet multidisciplinair onderzoek naar digitalisering in de stad en organiseert de multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor Smart and SHARED Cities.

Meer informatie vindt u op:
Centre for Bold Cities

Volgend artikel