Grondstoffen, Geld en Geopolitiek: naar een duurzame en sociale transitie in Europa

De Europese Unie heeft met de Green Deal ambitieuze en broodnodige klimaatdoelen geformuleerd. Hierbij moet de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul zijn teruggebracht zonder uitputting van grondstoffen en met oog voor het welzijn van mensen en regio’s. Deze opdracht komt samen met de energiecrisis en geopolitieke spanningen op het bord van politici, beleidsmakers en bestuurders.  

white paper Grondstoffen Geld GeopolitiekOplossingsrichtingen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines

Om vanuit de wetenschap kennis en oplossingsrichtingen aan te reiken schreven zeven wetenschappers van de samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus Universiteiten de paper ‘Grondstoffen, Geld en Geopolitiek: naar een duurzame en sociale transitie in Europa’. De paper is nu voor iedereen beschikbaar. 

Transitie van fossiele brandstoffen naar metalen

In de paper wordt uitleg gegeven over de energietransitie, een overgang van fossiele brandstoffen naar metalen zoals ijzer, koper, lithium en de zeldzame aardmetalen die nodig zijn voor de productie van de benodigde windturbines, zonnepanelen, elektrolytische cellen, batterijen. Dat maakt deze metalen tot kritieke materialen voor het slagen van de energietransitie, waarbij Nederland, en de EU in het algemeen, op dit moment vrijwel geheel afhankelijk is van aanvoer vanuit andere landen. 

rene kleijn
Dr. Rene Kleijn. Foto: Barbra Verbij

   Hoe komen we tot een sterke en onafhankelijke basis voor de energietransitie?

Dr. Rene Kleijn van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability nam het initiatief voor de paper en vroeg wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden hun visie te delen. Kleijn: ‘We gaan in op de vraag hoe we er op dit moment als Nederland en EU voor staan wat betreft de benodigde kritieke materialen én hoe we tot een sterke en onafhankelijke basis voor de energietransitie kunnen komen.’  

De paper bevat 7 interviews met: 

Dr. Rene Kleijn – Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden 
Dr. Benjamin Sprecher – Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft 
Dr. David Peck – Faculteit Bouwkunde, TU Delft 
Dr. Jojo Nem Singh –  Institute for Social Studies, Erasmus University Rotterdam 
Prof. dr. Ester van der Voet – Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden 
Prof. dr. Olindo Isabella – Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, TU Delft 
Dr. Ronald Huisman – Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam 

auteurs

De kosten van grondstof-onafhankelijkheid

De onderzoekers uiten hun bezorgdheid over het realiseren van de energietransitie in de huidige geopolitieke context. Ze delen hun perspectief over de (on)toereikendheid van de markt en de werkelijke financiële en sociale kosten van het bereiken van grondstof-onafhankelijkheid.  

Circulariteit, technologische innovaties en financiële vernieuwing

Ze benadrukken de urgentie tot actie om een impasse te voorkomen, waarbij ze lessen uit het verleden, mogelijkheden tot grondstofcirculariteit, en een nieuwe financiële zienswijze aandragen als mogelijke oplossingen voor het bereiken van onze groene doelen. 

   Door samen te werken hopen we de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen

elise blondel
Dr. Elise Blondel. Foto: Barbra Verbij

Voorbij het eigen vakgebied kijken

Dr. Elise Blondel van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, coördineerde de paper en benadrukt het belang van een breed perspectief:  

‘Bij het Centre for Sustainability faciliteren we interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Er wordt voorbij het eigen vakgebied gekeken.'

Blondel: 'Om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen pakken vragen we experts vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines samen met stakeholders uit de praktijk hun kennis te integreren. Zo hopen we de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen.’ 


Lees hier alle 7 interviews in het online Kennisdossier Kritieke Materialen en de Energietransitie (in het Engels en Nederlands).

> Download via onderstaande link (Bijlagen) de White Paper


Wilt u meer informatie over de inhoud van deze paper, neem dan contact op met Dr. Elise Blondel, coördinator van de Circular Industries Hub van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability: e.h.m.blondel@cml.leidenuniv.nl. Voor persvragen kunt u contact opnemen met Katja Hoiting, communicatiemanager Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Bijlagen
White Paper ' Grondstoffen, Geld en Geopolitiek' (3.95 MB)

Volgend artikel