Centre for BOLD Cities publiceert onderzoek over veiligheid en privacy in de Smart City

boldHoe ga je om met digitale veiligheid en privacy in de ‘smart city’, waar zowel burgers als bestuurders nog weinig bekend zijn met de mogelijkheden en impact van nieuwe technologie? Daarover gaat de publicatie 'Veiligheid en privacy in de smart city' van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

In dit e-book zijn de uitkomsten van het onderzoeksproject Managing Privacy in the Smart City gebundeld. De uitgave bevat ook aanbevelingen voor gemeenten. Er worden voorbeelden gegeven van nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, zoals WhatsApp-groepen voor burgers, Spitter voor straathandhavers en Dataplattegrond voor beleidsmakers.

Ook wordt de onbekendheid met nieuwe technologieen in de openbare ruimte door zowel burgers als bestuurders benoemd.

Uit de publicatie:

In ons onderzoek zochten we naar beleidsrelevante inzichten over veiligheid en privacy in de smart city aan de hand van belangrijke hedendaagse toepassingen van digitale veiligheidstechnologieën en een aantal toekomstscenario’s. We ontdekten dat burgers, handhavers en beleidsambtenaren nog veel vragen hebben over hoe deze technologieën precies werken, en op welke manier ze privacy en sociale verhoudingen beïnvloeden. 

Daarnaast hoorden we in ons onderzoek zowel van handhavers, als van burgers en beleidsmakers dat veel technologische ontwikkelingen gepaard gaan met ongewenste effecten voor bijvoorbeeld surveillance en privacy. Hun verwachtingen en gevoelens over de nieuwe technologieën lijken echter tegenovergesteld. Diverse handhavers en beleids ambtenaren spreken met verlangen over alle mogelijkheden die deze technologieën bieden voor monitoring en controle.

Iemand vindt het jammer dat we nog niet kunnen ‘scherpschieten’ met de data omdat ze te algemeen zijn; een ander vindt de privacywetgeving een sta-in de-weg om tot betere resultaten te komen; een derde wil graag dat de veiligheidsdata door het gehele ambtelijk apparaat gebruikt gaan worden. Voor deze mensen betekenen de nieuwe veiligheidstechnologieën een uitbreiding van hun handelingsruimte en een potentiële vereenvoudiging en efficiëntieslag van hun werk.

Uit de gesprekken met de burgers bleek het tegenovergestelde; zij voelen zich vaak machteloos tegenover technologische ont wikkelingen en verkiezen op het gebied van veiligheid de eigen verantwoordelijkheid van mensen vaak boven digitale beheersing.


Lees meer

 

 

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities
e-book Veiligheid en privacy in de smart city